Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad in Hattem bestaat uit 15 raadsleden. Er zijn vijf fracties vertegenwoordigd: ChristenUnie (4 zetels), CDA (4 zetels), PvdA (3 zetels), HattemCentraal (2 zetels) en D66 (2 zetels).

De gemeenteraad benoemt de wethouders die samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders vormen (B&W). Het college van B&W voert uit wat de raad heeft bedacht. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het college van B&W.

De raadsvergaderingen zijn altijd op een maandagavond om 20.00 uur in het stadhuis van Hattem. Vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom op de publieke tribune. U kunt ook live via uw computer meekijken via www.rtvhattem.nl. Vergaderstukken worden 10 dagen voor de vergadering gepubliceerd (zie kalender).

Wilt u de gemeenteraad volgen via Twitter? Dat kan via @RaadHattem.

Zie voor meer informatie ook de Vraagbaak "Wat doet de gemeenteraad?"

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraadsleden bij het raadswerk. De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad en ondersteunt de raadsleden bij het invullen van hun kaderstellende-, controlerende en vertegenwoordigende rol. De griffiemedewerker ondersteunt de griffier bij onder andere het opstellen van de agenda, een goed verloop van de vergaderingen en de besluitvorming en het organiseren van werkbezoeken. Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris en overlegt met wethouders en beleidsmedewerkers

U kunt bij de raadsgriffie terecht voor vragen rondom de raad en commissies. Ook kunt u zich bij de raadsgriffie (aan)melden als u gebruik wil maken van het spreekrecht of meer wilt weten over de mogelijkheden uw inbreng te leveren. Neem contact op via griffie@hattem.nl of (038) 443 1616.

De gemeente Hattem heeft 2 raadscommissies: commissie Sociale Zaken en commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken. Beide raadscommissies adviseren de gemeenteraad over besluiten die de raad moet nemen. De raadscommissies bespreken ook het beleid van het college en de uitvoering hiervan.

De raadscommissies bestaan uit raadsleden en uit (burger)commissieleden. Deze (burger)commissieleden zijn geen raadsleden. De samenstelling varieert iedere commissievergadering.

De commissievergaderingen vinden gelijktijdig plaats op een maandagavond om 20.00 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen. U kunt de vergaderingen (in de raadszaal) ook live volgen via uw computer via www.rtvhattem.nl. Via de kalender vindt u informatie over de agenda's en stukken.