Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Parkeren - Poort van Hattem

ID

61

Agendapunt
Raadsvergadering 2023 (10. Vaststellen Bestemmingsplan Poort van Hattem)
maandag 13 maart 19:30 tot 0:10
Raadzaal
Titel

Parkeren - Poort van Hattem

Fractie(s)
 • Fractie HattemCentraal
 • Fractie VVD
Portefeuillehouder

K. Castelein

Datum ingediend

13-3-2023

Toelichting

Verzoekt het college:

 1. Met de projectontwikkelaar in gesprek te gaan over zijn bereidheid om (deels) bij te
  dragen in de kosten voor het realiseren van extra parkeerplekken in de openbare
  ruimte in de nabijheid van het plan.
 2. De parkeerdruk na realisatie van het plan Poort van Hattem (en Parkstaete) te blijven
  monitoren middels gedegen onderzoek en bij een toename van de parkeerdruk
  binnen afzienbare tijd met een oplossing te komen voor het oplossen van de
  parkeerproblematiek in de omgeving van het plan.
Status

aangenomen

Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)
Stemmen