Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 13 maart 2023

19:30 - 00:10
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M. Sanderse
Toelichting

Oproep aan de leden van de gemeenteraad
Hierbij nodig ik u uit voor een reguliere vergadering van uw raad op maandag 13 maart 2023. De vergadering begint om 19:30 uur in het stadhuis. In de vergadering worden onderstaande agendapunten behandeld. De vergadering is live te volgen via: RTV Hattem en via:https://channel.royalcast.com/landingpage/hattem/20230313_3/
Hattem, 22 februari 2023


De voorzitter,
M. Sanderse

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

  De voorzitter deelt mee dat de heer Hogeweg en de heer Van Groningen afwezig zijn bij deze raadsvergadering.

  00:01:27 - 00:03:53 - M. (Marleen) Sanderse
 2. 2

  Besluit

  De agenda en de besluitenlijsten van 6 en 20 februari 2023 zijn ongewijzigd vastgesteld.

  Agendapunt 3 'de presentatie van de werkgroep raadscommunicatie' wordt doorgeschoven naar de raadsagenda van 17 april 2023.

  00:02:33 - 00:03:53 - M. (Marleen) Sanderse
 3. 3

  Besluit

  Dit agendapunt is doorgeschoven naar de raadsvergadering van 17 april 2023.

  00:02:59 - 00:03:53 - M. (Marleen) Sanderse
 4. 4

  Besluit

  1. De heer Zwart heeft ingesproken namens de initiatiefgroep Burgerberaad Klimaat Hattem, zijn inspreekbijdrage is als bijlage bij de raadsagenda toegevoegd.
  2. De heer Bronkhorst heeft ingesproken over het bestemmingsplan Poort van Hattem, zijn inspraakbijdrage is als bijlage bij de raadsagenda gevoegd..
  00:03:01 - 00:03:53 - M. (Marleen) Sanderse
  00:03:53 - 00:09:36 - De heer Zwart
  00:09:36 - 00:09:48 - M. (Marleen) Sanderse
  00:09:48 - 00:10:34 - E.W. (Elze) van der Minne
  00:10:34 - 00:10:42 - De heer Zwart
  00:10:42 - 00:10:45 - M.W. (Marinus) Kers
  00:10:45 - 00:10:57 - M. (Marleen) Sanderse
  00:10:57 - 00:11:01 - De heer Zwart
  00:11:01 - 00:11:05 - J.J. (Jan Jaap) Zijlstra
  00:11:05 - 00:11:08 - M. (Marleen) Sanderse
  00:11:08 - 00:11:11 - A.S. (Arend) Palland
  00:11:11 - 00:11:14 - M. (Marleen) Sanderse
  00:11:14 - 00:12:07 - A.S. (Arend) Palland
  00:12:07 - 00:12:09 - A. (Albert) de Boer
  00:12:09 - 00:12:15 - De heer Zwart
  00:12:15 - 00:12:29 - A. (Albert) de Boer
  00:12:29 - 00:12:30 - M. (Marleen) Sanderse
  00:12:30 - 00:12:34 - A.S. (Arend) Palland
  00:12:34 - 00:12:35 - De heer Zwart
  00:12:35 - 00:12:36 - M. (Marleen) Sanderse
  00:12:36 - 00:13:16 - T.B. (Teun) Juk
  00:13:16 - 00:13:19 - De heer Zwart
  00:13:19 - 00:13:24 - M. (Marleen) Sanderse
  00:13:24 - 00:14:18 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:14:18 - 00:14:42 - M. (Marleen) Sanderse
  00:14:42 - 00:16:22 - T.E. (Tjitske) Siderius
  00:16:22 - 00:16:30 - M. (Marleen) Sanderse
  00:16:30 - 00:16:54 - De heer Zwart
  00:16:54 - 00:16:55 - M. (Marleen) Sanderse
  00:16:55 - 00:17:27 - T.E. (Tjitske) Siderius
  00:17:27 - 00:17:33 - M. (Marleen) Sanderse
  00:17:33 - 00:19:25 - De heer Zwart
  00:19:25 - 00:19:30 - M. (Marleen) Sanderse
  00:19:30 - 00:19:35 - De heer Zwart
  00:19:35 - 00:19:36 - M. (Marleen) Sanderse
  00:19:36 - 00:19:49 - A.S. (Arend) Palland
  00:19:49 - 00:19:50 - De heer Zwart
  00:19:50 - 00:19:53 - M. (Marleen) Sanderse
  00:19:53 - 00:20:37 - De heer Zwart
  00:20:37 - 00:20:40 - M. (Marleen) Sanderse
  00:20:40 - 00:20:48 - De heer Zwart
  00:20:48 - 00:21:53 - M. (Marleen) Sanderse
  00:21:53 - 00:22:24 - De heer Zwart
  00:22:31 - 00:27:54 - De heer Zwart
  00:27:54 - 00:28:07 - M. (Marleen) Sanderse
  00:28:12 - 00:28:13 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  00:28:13 - 00:29:23 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  00:29:23 - 00:29:37 - M. (Marleen) Sanderse
  00:29:38 - 00:30:27 - T.B. (Teun) Juk
  00:30:27 - 00:30:40 - De heer Zwart
  00:30:40 - 00:30:46 - M. (Marleen) Sanderse
  00:30:46 - 00:31:28 - A.G. (André) Borst
  00:31:28 - 00:31:59 - M. (Marleen) Sanderse
  00:31:59 - 00:32:10 - A. (Albert) de Boer
  00:32:12 - 00:32:30 - A. (Albert) de Boer
  00:32:30 - 00:32:51 - M. (Marleen) Sanderse
  00:32:51 - 00:33:35 - A.S. (Arend) Palland
  00:33:35 - 00:33:39 - M. (Marleen) Sanderse
  00:33:39 - 00:34:08 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:34:09 - 00:34:15 - M. (Marleen) Sanderse
  00:34:15 - 00:35:19 - De heer Zwart
  00:35:19 - 00:35:20 - M. (Marleen) Sanderse
  00:35:20 - 00:35:28 - De heer Zwart
  00:35:28 - 00:35:35 - M. (Marleen) Sanderse
  00:35:35 - 00:36:33 - De heer Zwart
  00:36:33 - 00:37:09 - M. (Marleen) Sanderse
 5. 5

  Besluit

  Door de raadsfracties worden diverse vragen aan de leden van het college gesteld.

  Toezegging:

  1. Wethouder Siderius zegt op een vraag van de VVD over de WOZ toe dat er volgend jaar meer inloopavonden georganiseerd worden voor inwoners. Daarnaast wordt in de communicatie vanuit de gemeente meer aandacht besteed aan de bureaus die zogenaamde ‘kosteloze’ dienstverlening aanbieden, namelijk het indienen van bezwaar tegen de WOZ-beschikking.
  2. Wethouder Castelein zegt op een vraag van het CDA toe dat hij onderzoek gaat doen naar mogelijke oplossingen voor het probleem van de verkeersveiligheid nabij de Scouting op de Oranje Nassaulaan.

  Toezeggingen van het college

  Titel
  verkeersveiligheid nabij Scouting
  WOZ inloopavonden en communicatie hierover
  00:36:54 - 00:37:09 - M. (Marleen) Sanderse
  00:37:09 - 00:37:52 - E. (Erwin) Kwakkel
  00:37:52 - 00:37:53 - M. (Marleen) Sanderse
  00:37:53 - 00:38:56 - T.E. (Tjitske) Siderius
  00:38:56 - 00:38:59 - E. (Erwin) Kwakkel
  00:38:59 - 00:39:03 - M. (Marleen) Sanderse
  00:39:04 - 00:40:58 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  00:40:58 - 00:41:02 - M. (Marleen) Sanderse
  00:41:02 - 00:42:25 - T.E. (Tjitske) Siderius
  00:42:25 - 00:42:27 - M. (Marleen) Sanderse
  00:42:27 - 00:42:29 - T.E. (Tjitske) Siderius
  00:42:29 - 00:42:32 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  00:42:32 - 00:42:34 - M. (Marleen) Sanderse
  00:42:34 - 00:42:35 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  00:42:35 - 00:42:49 - T.E. (Tjitske) Siderius
  00:42:49 - 00:42:52 - M. (Marleen) Sanderse
  00:42:52 - 00:43:02 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  00:43:02 - 00:43:03 - M. (Marleen) Sanderse
  00:43:03 - 00:43:59 - T.E. (Tjitske) Siderius
  00:43:59 - 00:44:04 - M. (Marleen) Sanderse
  00:44:04 - 00:45:43 - T.B. (Teun) Juk
  00:45:43 - 00:45:54 - M. (Marleen) Sanderse
  00:45:54 - 00:46:59 - K.D.J. (Koen) Castelein
  00:46:59 - 00:47:02 - M. (Marleen) Sanderse
  00:47:02 - 00:47:14 - T.B. (Teun) Juk
  00:47:14 - 00:47:15 - K.D.J. (Koen) Castelein
  00:47:15 - 00:47:23 - M. (Marleen) Sanderse
  00:47:23 - 00:48:00 - A. (Albert) de Boer
  00:48:00 - 00:48:05 - M. (Marleen) Sanderse
  00:48:05 - 00:49:01 - K.D.J. (Koen) Castelein
  00:49:01 - 00:49:40 - M. (Marleen) Sanderse
  00:49:40 - 00:50:27 - A. (Albert) de Boer
  00:50:27 - 00:57:37 - M. (Marleen) Sanderse
 6. 6

  De VNOG heeft op 15 december 2022 de Kadernota 2024-2027 verzonden aan de deelnemende gemeenten.
  De kadernota 2024-2027 wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. In 2022 heeft de gemeenteraad ingesteld met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling VNOG. De VNOG geeft nu per brief aan dat dit proces is afgerond.


  De raad wordt verzocht:
  1. Kennis te nemen van de Kadernota 2024-2027 VNOG
  2. Kennis te nemen van de brief begrotingswijziging demarcatie

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie HattemCentraal (2), Fractie PVDA/GroenLinks (2), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de Kadernota 2024-2027 VNOG
  2. Kennis te nemen van de brief begrotingswijziging demarcatie

 7. 7

  In de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hattem 2022 zijn in bijlage 1 ‘Kostprijzen, eigen bijdragen en tegemoetkomingen Wmo’ de tarieven opgenomen van onder andere de formele en informele persoonsgebonden budgetten (PGB) en de ritbijdrage voor het vraagafhankelijk vervoer.
  De tarieven voor een informeel PGB zijn gebaseerd op de landelijke regeling Langdurige zorg. De hoogte van de reizigerstarieven voor het vraagafhankelijk vervoer vloeien voort uit afspraken zoals vastgelegd in de regionale overeenkomst. Deze tarieven wijzigen per 2023.
  In de Verordening maatschappelijke ondersteuning is in de artikelen de werkwijze voor het vaststellen van de tarieven opgenomen. De werkwijze wijzigt niet, alleen de hoogte van de bedragen zoals opgenomen in de bijlage wijzigen. Daarom is het voorstel om de bijlage van de verordening te wijzigen op deze onderdelen, niet voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein.


  De raad wordt verzocht:
  De 1e wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning 2022 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie HattemCentraal (2), Fractie PVDA/GroenLinks (2), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)

  Besluit

  De 1e wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning 2022 vast te stellen.

 8. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie HattemCentraal (2), Fractie PVDA/GroenLinks (2), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)

  Bijlagen

  Besluit

  de ingekomen stukken overeenkomstig het voorstel af te doen.

  00:52:57 - 00:57:37 - M. (Marleen) Sanderse
 9. 9

  De benoeming van drie leden van de commissie bezwaarschriften loopt 1 april 2023 af. Het betreft mevrouw mr. L.M.T. Otten, de heer mr. E.F. Goot en de heer mr. N.J. Arends. Dit is ook het geval bij de commissies bezwaarschriften van de gemeenten Heerde en Oldebroek, die dezelfde samenstelling hebben als de commissie bezwaarschriften van Hattem (=personele unie van leden). In alle drie gemeenten worden de gemeenteraden voorgesteld om deze drie personen te
  herbenoemen. Voor de herbenoeming van de leden voor de commissie bezwaarschriften is een besluit van uw raad
  noodzakelijk.
  De raad wordt verzocht om om:
  1. mevrouw mr. L.M.T. Otten te herbenoemen tot lid van de commissie bezwaarschriften voor de periode van vier jaar (1 april 2023 tot 1 april 2027);
  2. de heer mr. E.F. van der Goot te herbenoemen tot lid van de commissie bezwaarschriften voor de periode van vier jaar (1 april 2023 tot 1 april 2027);
  3. de heer mr. N.J. Arends te herbenoemen tot lid van de commissie bezwaarschriften voor de periode van vier jaar (1 april 2023 tot 1 april 2027)

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie HattemCentraal (2), Fractie PVDA/GroenLinks (2), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)

  Besluit

  1. mevrouw mr. L.M.T. Otten te herbenoemen tot lid van de commissie bezwaarschriften voor de periode van vier jaar (1 april 2023 tot 1 april 2027);
  2. de heer mr. E.F. van der Goot te herbenoemen tot lid van de commissie bezwaarschriften voor de periode van vier jaar (1 april 2023 tot 1 april 2027);
  3. de heer mr. N.J. Arends te herbenoemen tot lid van de commissie bezwaarschriften voor de periode van vier jaar (1 april 2023 tot 1 april 2027)
  00:53:12 - 00:57:37 - M. (Marleen) Sanderse
  00:57:49 - 00:57:50 - M. (Marleen) Sanderse
 10. 10

  Voorliggend bestemmingsplan is bedoeld om het juridisch kader te bieden voor het kunnen uitvoeren van een ruimtelijk initiatief. Daarnaast biedt voorliggend bestemmingsplan de onderbouwing waarom het gewenste ruimtelijk initiatief inpasbaar is op de door initiatiefnemer gewenste locatie. In het geval van dit bestemmingsplan Poort van Hattem gaat het om de percelen Allee 1, 1a en 3 en Nieuweweg 85, 85a en 85b, waarbij de bestaande bestemmingen uit het
  bestemmingsplan Hattem Zuidoost 'gemengd' en 'wonen-1' worden gewijzigd in de bestemming 'Wonen - Woongebouw'.
  De raad wordt verzocht om:
  1. in te stemmen met de reactienota zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan “Poort van Hattem, Hattem”;
  2. het bestemmingsplan “Poort van Hattem” vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie PVDA/GroenLinks (2), Fractie VVD (1)
  tegen
  Fractie CDA (2), Fractie HattemCentraal (2), Lijst Borst (1)

  Besluit

  1. in te stemmen met de reactienota zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan “Poort van Hattem, Hattem”;
  2. het bestemmingsplan “Poort van Hattem” vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  Stemverklaringen:
  HattemCentraal
  Voorzitter HattemCentraal heeft zoals verwoord een brede afweging gemaakt die verder gaat dan dit bestemmingsplan. De vorige wethouder heeft verzuimd bij dit bestemmingsplan het breder perspectief te bekijken. De huidige wethouder borduurt daarop voort. regeren is vooruitzien, wij kijken vooruit en moeten concluderen dat we grote problemen voorzien rondom de Nieuweweg. Om die reden kan HattemCentraal niet instemmen met dit plan.


  CDA
  Het CDA Hattem is tegen dit plan omdat wij dit plan te omvangrijk vinden voor deze locatie gelet op de parkeerproblematiek.


  Fractie Borst
  Ik sluit mij aan bij de woorden van het CDA en ik heb grote zorgen dat wij fouten maken op het gebied van de stikstofproblematiek en ik hoop dat daar echt aandacht voor is want anders kon het nog wel eens helemaal fout gaan op dit punt.


  D66 geeft een stemverklaring op de motie
  Wij voorzien niet dat er een groot parkeerprobleem op ons afkomt maar wij steunen de motie wel om de toezegging vast te leggen voor het nageslacht.

  Moties

  Titel
  Parkeren - Poort van Hattem
  00:59:21 - 00:59:24 - T. (Tonny) Keizer
  00:59:28 - 00:59:31 - L.M. (Robert) Klaassen
  00:59:34 - 00:59:37 - T.M. (Tamara) Weeda
  00:59:57 - 01:00:04 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  01:04:16 - 01:04:41 - M. (Marleen) Sanderse
  01:04:41 - 01:05:32 - T.B. (Teun) Juk
  01:05:32 - 01:05:33 - M. (Marleen) Sanderse
  01:05:33 - 01:05:51 - A.G. (André) Borst
  01:05:51 - 01:07:19 - M. (Marleen) Sanderse
  01:07:19 - 01:09:47 - K.D.J. (Koen) Castelein
  01:09:47 - 01:09:50 - M. (Marleen) Sanderse
  01:09:50 - 01:09:53 - T.B. (Teun) Juk
  01:09:53 - 01:10:19 - M. (Marleen) Sanderse
  01:10:20 - 01:10:24 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  01:10:26 - 01:11:18 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  01:11:18 - 01:11:19 - M. (Marleen) Sanderse
  01:11:19 - 01:11:58 - K.D.J. (Koen) Castelein
  01:11:58 - 01:12:02 - M. (Marleen) Sanderse
  01:12:02 - 01:17:17 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  01:17:18 - 01:17:37 - M. (Marleen) Sanderse
  01:17:38 - 01:19:55 - T. (Tonny) Keizer
  01:19:55 - 01:19:56 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  01:19:56 - 01:19:58 - M. (Marleen) Sanderse
  01:19:58 - 01:19:59 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  01:19:59 - 01:20:01 - M. (Marleen) Sanderse
  01:20:01 - 01:20:14 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  01:20:14 - 01:20:17 - M. (Marleen) Sanderse
  01:20:17 - 01:21:41 - T. (Tonny) Keizer
  01:21:41 - 01:21:43 - M. (Marleen) Sanderse
  01:21:43 - 01:22:14 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  01:22:15 - 01:22:24 - M. (Marleen) Sanderse
  01:22:24 - 01:27:27 - T.B. (Teun) Juk
  01:27:27 - 01:27:33 - M. (Marleen) Sanderse
  01:27:33 - 01:29:50 - E.W. (Elze) van der Minne
  01:29:50 - 01:29:55 - M. (Marleen) Sanderse
  01:29:55 - 01:32:32 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  01:32:32 - 01:32:35 - M. (Marleen) Sanderse
  01:32:35 - 01:35:01 - E. (Erwin) Kwakkel
  01:35:02 - 01:35:07 - M. (Marleen) Sanderse
  01:35:07 - 01:35:30 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  01:35:31 - 01:35:33 - M. (Marleen) Sanderse
  01:35:33 - 01:35:37 - E. (Erwin) Kwakkel
  01:35:37 - 01:35:42 - M. (Marleen) Sanderse
  01:35:43 - 01:40:30 - A.G. (André) Borst
  01:40:30 - 01:40:36 - M. (Marleen) Sanderse
  01:40:36 - 01:47:05 - K.D.J. (Koen) Castelein
  01:47:05 - 01:47:07 - A.G. (André) Borst
  01:47:07 - 01:47:18 - M. (Marleen) Sanderse
  01:47:18 - 01:47:19 - K.D.J. (Koen) Castelein
  01:47:19 - 01:47:20 - M. (Marleen) Sanderse
  01:47:20 - 01:49:49 - K.D.J. (Koen) Castelein
  01:49:49 - 01:49:51 - M. (Marleen) Sanderse
  01:49:51 - 01:49:59 - A.G. (André) Borst
  01:49:59 - 01:50:00 - M. (Marleen) Sanderse
  01:50:00 - 01:50:39 - K.D.J. (Koen) Castelein
  01:50:39 - 01:50:40 - M. (Marleen) Sanderse
  01:50:40 - 01:50:52 - A.G. (André) Borst
  01:50:52 - 01:51:07 - M. (Marleen) Sanderse
  01:51:08 - 01:51:45 - A.G. (André) Borst
  01:51:45 - 01:51:46 - T. (Tonny) Keizer
  01:51:46 - 01:51:48 - M. (Marleen) Sanderse
  01:51:48 - 01:51:58 - T. (Tonny) Keizer
  01:51:58 - 01:51:59 - A.G. (André) Borst
  01:51:59 - 01:52:01 - M. (Marleen) Sanderse
  01:52:01 - 01:52:22 - A.G. (André) Borst
  01:52:22 - 01:52:30 - M. (Marleen) Sanderse
  01:52:30 - 01:53:42 - A.G. (André) Borst
  01:53:47 - 01:53:50 - M. (Marleen) Sanderse
  01:53:50 - 01:54:00 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  01:54:00 - 01:54:03 - M. (Marleen) Sanderse
  01:54:04 - 01:54:54 - E.W. (Elze) van der Minne
  01:54:54 - 01:54:58 - M. (Marleen) Sanderse
  01:54:58 - 01:55:07 - A.G. (André) Borst
  01:55:07 - 01:55:08 - M. (Marleen) Sanderse
  01:55:08 - 01:55:28 - E.W. (Elze) van der Minne
  01:55:28 - 01:55:29 - M. (Marleen) Sanderse
  01:55:29 - 01:55:54 - A.G. (André) Borst
  01:55:54 - 01:56:01 - E.W. (Elze) van der Minne
  01:56:01 - 01:56:23 - M. (Marleen) Sanderse
  01:56:24 - 01:59:09 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  01:59:09 - 01:59:11 - M. (Marleen) Sanderse
  01:59:12 - 02:01:40 - T.B. (Teun) Juk
  02:01:40 - 02:01:46 - M. (Marleen) Sanderse
  02:01:46 - 02:01:56 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  02:01:56 - 02:02:03 - M. (Marleen) Sanderse
  02:02:03 - 02:02:54 - E. (Erwin) Kwakkel
  02:02:54 - 02:02:59 - M. (Marleen) Sanderse
  02:02:59 - 02:05:30 - K.D.J. (Koen) Castelein
  02:05:31 - 02:05:54 - M. (Marleen) Sanderse
  02:05:54 - 02:05:56 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:05:56 - 02:06:28 - M. (Marleen) Sanderse
  02:06:28 - 02:06:56 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:06:57 - 02:06:58 - M. (Marleen) Sanderse
  02:06:58 - 02:07:09 - T.B. (Teun) Juk
  02:07:09 - 02:07:12 - M. (Marleen) Sanderse
  02:07:13 - 02:07:26 - A.G. (André) Borst
  02:07:27 - 02:07:28 - M. (Marleen) Sanderse
  02:07:28 - 02:07:44 - E. (Erwin) Kwakkel
  02:07:44 - 02:08:39 - M. (Marleen) Sanderse
  02:14:52 - 02:15:37 - M. (Marleen) Sanderse
  02:15:39 - 02:17:12 - M. (Marleen) Sanderse
  02:17:13 - 02:27:04 - A.G. (André) Borst
  02:27:04 - 02:27:25 - M. (Marleen) Sanderse
  02:27:25 - 02:30:57 - J. (Jaap) van Tiel
  02:30:57 - 02:30:59 - A.G. (André) Borst
  02:30:59 - 02:31:03 - M. (Marleen) Sanderse
  02:31:03 - 02:31:14 - A.G. (André) Borst
  02:31:14 - 02:31:15 - M. (Marleen) Sanderse
  02:31:15 - 02:32:29 - J. (Jaap) van Tiel
  02:32:30 - 02:32:35 - M. (Marleen) Sanderse
  02:32:36 - 02:35:52 - L.M. (Robert) Klaassen
  02:35:52 - 02:35:59 - M. (Marleen) Sanderse
  02:35:59 - 02:39:13 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  02:39:13 - 02:39:15 - M. (Marleen) Sanderse
  02:39:15 - 02:39:16 - J. (Jaap) van Tiel
  02:39:16 - 02:39:48 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  02:39:48 - 02:39:53 - M. (Marleen) Sanderse
  02:39:53 - 02:46:26 - A. (Albert) de Boer
  02:46:26 - 02:46:29 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  02:46:29 - 02:47:04 - M. (Marleen) Sanderse
  02:47:04 - 02:47:41 - A. (Albert) de Boer
  02:47:41 - 02:47:43 - M. (Marleen) Sanderse
  02:47:43 - 02:47:48 - A. (Albert) de Boer
  02:47:48 - 02:47:50 - M. (Marleen) Sanderse
  02:47:50 - 02:47:57 - A. (Albert) de Boer
  02:47:57 - 02:47:59 - M. (Marleen) Sanderse
  02:47:59 - 02:48:15 - J. (Jaap) van Tiel
  02:48:15 - 02:48:17 - M. (Marleen) Sanderse
  02:48:17 - 02:48:48 - A. (Albert) de Boer
  02:48:48 - 02:48:51 - M. (Marleen) Sanderse
  02:48:51 - 02:48:57 - A. (Albert) de Boer
  02:48:57 - 02:49:34 - M. (Marleen) Sanderse
  02:49:35 - 02:51:44 - M.W. (Marinus) Kers
  02:51:44 - 02:51:48 - A. (Albert) de Boer
  02:51:48 - 02:52:01 - M. (Marleen) Sanderse
  02:52:01 - 02:52:10 - A. (Albert) de Boer
  02:52:10 - 02:52:44 - M. (Marleen) Sanderse
  02:52:44 - 02:52:46 - A. (Albert) de Boer
  02:52:46 - 02:53:16 - M.W. (Marinus) Kers
  02:53:16 - 02:53:20 - M. (Marleen) Sanderse
  02:53:20 - 02:57:59 - E. (Erwin) Kwakkel
  02:57:59 - 02:58:03 - A. (Albert) de Boer
  02:58:03 - 02:58:05 - M. (Marleen) Sanderse
  02:58:05 - 02:58:24 - A. (Albert) de Boer
  02:58:24 - 02:58:25 - E. (Erwin) Kwakkel
  02:58:25 - 02:58:40 - M. (Marleen) Sanderse
  02:58:40 - 02:59:33 - E. (Erwin) Kwakkel
  02:59:33 - 02:59:36 - A. (Albert) de Boer
  02:59:36 - 03:00:04 - M. (Marleen) Sanderse
  03:00:04 - 03:00:45 - E. (Erwin) Kwakkel
  03:00:45 - 03:00:46 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  03:00:46 - 03:01:00 - M. (Marleen) Sanderse
  03:01:01 - 03:02:43 - E. (Erwin) Kwakkel
  03:02:43 - 03:02:59 - M. (Marleen) Sanderse
  03:02:59 - 03:06:32 - K.D.J. (Koen) Castelein
 11. 11

  Initiatiefnemer Stichting Habion is eigenaar van de woonzorglocatie De Bongerd in Hattem. Op de locatie bevinden zich een drietal gebouwen. Het merendeel van de gebouwen wordt sinds jaren gehuurd door een zorginstelling (IJsselheem, voorheen Stichting Hanzeheerd).
  In overleg met de zorginstelling en in het kader van het scheiden van wonen en zorg is gekozen voor herontwikkeling door middel van nieuwbouw die aansluit bij de wensen van de huidige en toekomstige ouderen, te weten: een veilige woonomgeving, een eigen woning, beschikbaarheid van zorg, met voorzieningen en gelegenheid tot ontmoeten. Voor deze ontwikkeling is een herziening van het bestemmingsplan vereist.


  De wordt verzocht:
  Bestemmingsplan “De Bongerd, Hattem”, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0244.bpDeBongerd-0003, met de daarbij behorende toelichting langs elektronische weg en in analoge vorm gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de aanpassingen van de toelichting, de verbeelding en de regels zoals verwoord in de reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “De Bongerd, Hattem”

  Stemuitslag

  voor 77%
  tegen 23%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie PVDA/GroenLinks (2), Fractie VVD (1)
  tegen
  Fractie HattemCentraal (2), Lijst Borst (1)

  Bijlagen

  Besluit

  Bestemmingsplan “De Bongerd, Hattem”, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0244.bpDeBongerd-0003, met de daarbij behorende toelichting langs elektronische weg en in analoge vorm gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de aanpassingen van de toelichting, de verbeelding en de regels zoals verwoord in de reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “De Bongerd, Hattem”

  Toezegging:
  Wethouder Brouwer zegt toe dat zij zich maximaal zal inzetten om samen met de Petanque tot een oplossing te komen die is gelegen in het huidige plangebied en op gemeentegrond.


  Stemverklaringen CDA, HattemCentraal en Fractie Borst


  CDA
  Als CDA Hattem moeten we een belangenafweging maken. Voor ons staat het belang van goede ouderenhuisvesting en goede ouderenzorg voorop, om die reden stemmen wij voor vaststelling van het bestemmingsplan. Daarbij benadrukken wij nogmaals dat de oplossing voor de Petanque er echt moet komen en dat de omwonenden middels co-creatie goed betrokken moeten worden bij de inrichting van de omliggende ruimte.


  HattemCentraal
  HattemCentraal is voor goede ouderenhuisvesting en ziet dat het liefst zo spoedig mogelijk gerealiseerd worden, maar met voorliggend plan is het algemeen belang onvoldoende gediend. Wij hebben daarvoor gekeken naar de ruimtelijke inpassing (o.a. bouwvolume/-hoogte, geluid en parkeren) en dé participatie die met omwonenden, maatschappelijke partijen en ons als raad heeft plaatsgevonden. Verschillende zaken/partijen zijn volgens ons onvoldoende serieus genomen, waardoor wij niet kunnen instemmen met dit plan.


  Fractie Borst
  Ik ben voor snelle realisatie van ouderenhuisvesting en daarom tegen het plan.

  Amendementen

  Titel
  Uitstellen besluitvorming woonzorgzone De Bongerd

  Toezeggingen van het college

  Titel
  oplossing zoeken samen met Petanque rondom de Bongerd
  03:06:18 - 03:06:32 - K.D.J. (Koen) Castelein
  03:06:32 - 03:06:35 - A. (Albert) de Boer
  03:06:35 - 03:06:37 - M. (Marleen) Sanderse
  03:06:37 - 03:06:53 - A. (Albert) de Boer
  03:06:53 - 03:06:56 - M. (Marleen) Sanderse
  03:06:56 - 03:07:18 - A. (Albert) de Boer
  03:07:18 - 03:07:34 - M. (Marleen) Sanderse
  03:07:34 - 03:07:37 - A. (Albert) de Boer
  03:07:37 - 03:08:38 - K.D.J. (Koen) Castelein
  03:08:38 - 03:08:39 - M. (Marleen) Sanderse
  03:08:39 - 03:09:19 - A.G. (André) Borst
  03:09:19 - 03:09:23 - M. (Marleen) Sanderse
  03:09:23 - 03:09:39 - K.D.J. (Koen) Castelein
  03:09:39 - 03:10:04 - K.D.J. (Koen) Castelein
  03:10:04 - 03:10:05 - M. (Marleen) Sanderse
  03:10:05 - 03:10:39 - A.G. (André) Borst
  03:10:39 - 03:10:45 - M. (Marleen) Sanderse
  03:10:45 - 03:11:56 - K.D.J. (Koen) Castelein
  03:11:56 - 03:11:57 - M. (Marleen) Sanderse
  03:11:57 - 03:12:18 - A. (Albert) de Boer
  03:12:18 - 03:12:29 - M. (Marleen) Sanderse
  03:12:29 - 03:13:28 - K.D.J. (Koen) Castelein
  03:13:28 - 03:13:30 - M. (Marleen) Sanderse
  03:13:30 - 03:14:17 - A. (Albert) de Boer
  03:14:17 - 03:14:21 - M. (Marleen) Sanderse
  03:14:21 - 03:15:35 - K.D.J. (Koen) Castelein
  03:15:35 - 03:15:44 - A. (Albert) de Boer
  03:15:44 - 03:16:02 - K.D.J. (Koen) Castelein
  03:16:02 - 03:16:03 - A. (Albert) de Boer
  03:16:03 - 03:16:07 - A. (Albert) de Boer
  03:16:07 - 03:16:09 - K.D.J. (Koen) Castelein
  03:16:10 - 03:16:54 - M. (Marleen) Sanderse
  03:19:36 - 03:19:38 - A.G. (André) Borst
  03:19:38 - 03:19:40 - M. (Marleen) Sanderse
  03:19:40 - 03:19:46 - A.G. (André) Borst
  03:19:46 - 03:19:53 - M. (Marleen) Sanderse
  03:19:53 - 03:20:03 - K.D.J. (Koen) Castelein
  03:20:03 - 03:20:05 - M. (Marleen) Sanderse
  03:20:05 - 03:20:09 - K.D.J. (Koen) Castelein
  03:20:09 - 03:20:13 - A.G. (André) Borst
  03:20:13 - 03:21:17 - M. (Marleen) Sanderse
  03:21:17 - 03:21:19 - A.G. (André) Borst
  03:21:19 - 03:21:21 - M. (Marleen) Sanderse
  03:21:21 - 03:21:22 - A.G. (André) Borst
  03:21:22 - 03:21:27 - M. (Marleen) Sanderse
  03:21:27 - 03:21:56 - J. (Jaap) van Tiel
  03:21:56 - 03:22:00 - M. (Marleen) Sanderse
  03:23:07 - 03:23:14 - A.G. (André) Borst
  03:23:14 - 03:23:19 - M. (Marleen) Sanderse
  03:23:19 - 03:23:43 - M. (Marleen) Sanderse
  03:23:43 - 03:24:12 - M. (Marleen) Sanderse
  03:24:12 - 03:24:13 - M. (Marleen) Sanderse
  03:24:13 - 03:24:15 - A.G. (André) Borst
  03:24:15 - 03:24:45 - A. (Albert) de Boer
  03:24:45 - 03:24:48 - M. (Marleen) Sanderse
  03:24:48 - 03:24:52 - A.G. (André) Borst
  03:24:52 - 03:25:25 - M. (Marleen) Sanderse
  03:25:25 - 03:25:27 - M. (Marleen) Sanderse
  03:25:27 - 03:25:38 - A.G. (André) Borst
  03:25:38 - 03:25:39 - J. (Jaap) van Tiel
  03:25:39 - 03:25:46 - M. (Marleen) Sanderse
  03:25:46 - 03:25:50 - M. (Marleen) Sanderse
  03:25:50 - 03:26:25 - A.G. (André) Borst
  03:26:25 - 03:26:28 - M. (Marleen) Sanderse
  03:26:28 - 03:26:51 - M.W. (Marinus) Kers
  03:26:51 - 03:26:57 - A.G. (André) Borst
  03:26:57 - 03:27:21 - M. (Marleen) Sanderse
  03:27:21 - 03:28:16 - K.D.J. (Koen) Castelein
  03:28:16 - 03:28:17 - M. (Marleen) Sanderse
  03:28:17 - 03:29:24 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  03:29:24 - 03:29:29 - J. (Jaap) van Tiel
  03:29:29 - 03:29:34 - M. (Marleen) Sanderse
  03:29:34 - 03:29:52 - J. (Jaap) van Tiel
  03:29:52 - 03:30:40 - M. (Marleen) Sanderse
  03:30:40 - 03:31:45 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  03:31:45 - 03:31:49 - M. (Marleen) Sanderse
  03:31:49 - 03:31:58 - A.G. (André) Borst
  03:31:58 - 03:32:54 - L.M. (Robert) Klaassen
  03:32:55 - 03:32:58 - A.G. (André) Borst
  03:32:58 - 03:33:11 - M. (Marleen) Sanderse
  03:33:11 - 03:33:19 - A. (Albert) de Boer
  03:33:19 - 03:33:30 - E. (Erwin) Kwakkel
  03:33:30 - 03:33:31 - M. (Marleen) Sanderse
  03:33:31 - 03:33:40 - E. (Erwin) Kwakkel
  03:33:44 - 03:33:45 - A.G. (André) Borst
  03:33:45 - 03:34:18 - M. (Marleen) Sanderse
  03:49:46 - 03:50:06 - M. (Marleen) Sanderse
  03:50:12 - 03:50:32 - M. (Marleen) Sanderse
  03:50:32 - 03:51:20 - L.M. (Robert) Klaassen
  03:51:20 - 03:52:19 - M. (Marleen) Sanderse
  03:52:19 - 03:52:40 - M. (Marleen) Sanderse
  03:52:40 - 03:52:44 - L.M. (Robert) Klaassen
  03:52:44 - 03:52:46 - M. (Marleen) Sanderse
  03:52:47 - 03:54:33 - J. (Jaap) van Tiel
  03:54:33 - 03:54:38 - M. (Marleen) Sanderse
  03:54:39 - 03:55:45 - A.G. (André) Borst
  03:55:45 - 03:55:51 - L.M. (Robert) Klaassen
  03:55:51 - 03:55:53 - A.G. (André) Borst
  03:55:53 - 03:56:20 - M. (Marleen) Sanderse
  03:56:20 - 03:58:14 - A.G. (André) Borst
  03:58:14 - 03:58:45 - M. (Marleen) Sanderse
  03:58:46 - 03:59:50 - E. (Erwin) Kwakkel
  03:59:50 - 03:59:59 - M. (Marleen) Sanderse
  03:59:59 - 04:00:06 - M.W. (Marinus) Kers
  04:00:06 - 04:01:14 - A. (Albert) de Boer
  04:01:14 - 04:01:20 - M. (Marleen) Sanderse
  04:01:20 - 04:03:16 - K.D.J. (Koen) Castelein
  04:03:16 - 04:03:44 - M. (Marleen) Sanderse
  04:03:44 - 04:03:58 - A.G. (André) Borst
  04:03:58 - 04:04:00 - A.G. (André) Borst
  04:04:00 - 04:04:10 - M. (Marleen) Sanderse
  04:04:10 - 04:05:24 - A.G. (André) Borst
  04:05:24 - 04:05:58 - M. (Marleen) Sanderse
  04:05:58 - 04:06:28 - L.M. (Robert) Klaassen
  04:06:29 - 04:06:33 - M. (Marleen) Sanderse
  04:06:33 - 04:06:58 - A. (Albert) de Boer
  04:06:59 - 04:07:05 - M. (Marleen) Sanderse
  04:07:05 - 04:07:24 - A.G. (André) Borst
  04:07:24 - 04:10:39 - M. (Marleen) Sanderse
 12. 12

  Besluit

  De behandeling van de motie 'Kappen met kappen' wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 17 april 2022.

  04:08:41 - 04:10:39 - M. (Marleen) Sanderse
  04:10:41 - 04:14:39 - T.B. (Teun) Juk
 13. 13

  Uw raad heeft de taken, die verband houden met het werkgeverschap van de raad jegens de griffier, gemandateerd aan de Werkgeverscommissie. Uitzonderingen op dit mandaat zijn benoeming, schorsing en ontslag van de griffier, welke volgens artikel 107, lid 2, van de Gemeentewet bevoegdheden van de raad zijn. Mevrouw Weeda heeft verzocht om haar dienstverband per 1 april 2023 te beëindigen. Vanaf deze datum start mevrouw Weeda als rechter in opleiding bij rechtbank Overijssel.
  De raad wordt verzocht om:
  1. Mevrouw mr. T.M. (Tamara) Weeda eervol ontslag te verlenen als griffier en met ingang van 1 april 2023 de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

  Besluit

  1. Mevrouw mr. T.M. (Tamara) Weeda eervol ontslag te verlenen als griffier en met ingang van 1 april 2023 de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

  04:13:03 - 04:14:39 - T.B. (Teun) Juk
  04:14:39 - 04:16:23 - T.M. (Tamara) Weeda
  04:16:23 - 04:16:32 - T.B. (Teun) Juk
  04:16:32 - 04:17:46 - T.M. (Tamara) Weeda
  04:17:46 - 04:21:00 - M. (Marleen) Sanderse
  04:21:00 - 04:25:08 - T.M. (Tamara) Weeda
  04:25:08 - 04:25:45 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  04:25:45 - 04:25:47 - M. (Marleen) Sanderse
  04:25:47 - 04:25:48 - T.M. (Tamara) Weeda
  04:25:48 - 04:25:50 - M. (Marleen) Sanderse
  04:25:50 - 04:26:21 - T.M. (Tamara) Weeda
  04:26:21 - 04:26:27 - M. (Marleen) Sanderse
 14. 14

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 00.10 uur.