Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 6 februari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M. Sanderse
Toelichting

Oproep aan de leden van de gemeenteraad
Hierbij nodig ik u uit voor een reguliere vergadering van uw raad op maandag 6 februari 2023. De vergadering begint om 20:00 uur in het stadhuis. In de vergadering worden onderstaande agendapunten behandeld. De vergadering is live te volgen via: RTV Hattem en via: https://channel.royalcast.com/landingpage/hattem/20230206\_1/.
Hattem, 26 januari 2023


De voorzitter,
M. Sanderse

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

  00:00:30 - 00:00:32 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:02:40 - 00:02:42 - M.W. (Marinus) Kers
  00:04:28 - 00:05:20 - M. (Marleen) Sanderse
 2. 2

  Besluit

  De agenda en de besluitenlijst van 12 december 2022 zijn ongewijzigd vastgesteld.

  00:05:08 - 00:05:20 - M. (Marleen) Sanderse
  00:05:20 - 00:06:03 - A.G. (André) Borst
  00:06:03 - 00:06:43 - M. (Marleen) Sanderse
 3. 3

  Besluit

  Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken.

  00:06:15 - 00:06:43 - M. (Marleen) Sanderse
 4. 4

  Besluit

  De raadsfracties stellen diverse vragen aan de leden van het college.

  Toezeggingen:

  1. Wethouder Brouwer zegt toe dat zij schriftelijk terugkomt op de vragen van de heer Borst over de Verordening voorzieningen huisvesting in relatie tot het bewegingsonderwijs. 
  2. Wethouder Brouwer zegt daarnaast toe dat zij schriftelijk terugkomt op de vragen van de heer Borst over de hoogte van te maken kosten voor (achterstallige) onderhoud aan de gymzaal Eierdijk. Tevens vraagt de heer Borst naar het bedrag dat hiervoor geserveerd is. 
  3. De heer Castelijn zegt toe dat hij schriftelijk terugkomt op de vraag van de de heer Van Tiel over het aantal huishoudens in Hattem dat in aanmerking komt voor een huurverlaging van een coöperatiewoning vanaf 1 januari 2023.

  Toezeggingen van het college

  Titel
  Aantal huishoudens met huurverlaging in Hattem
  Bewegingsonderwijs - verordening onderwijshuisvesting
  Onderhoud gymzaal Eierdijk
  00:06:22 - 00:06:43 - M. (Marleen) Sanderse
  00:06:46 - 00:07:55 - J.J. (Jan Jaap) Zijlstra
  00:07:55 - 00:07:58 - M. (Marleen) Sanderse
  00:07:58 - 00:08:33 - G.J. (Margriet) Brouwer-de Jonge
  00:08:33 - 00:08:42 - M. (Marleen) Sanderse
  00:08:42 - 00:09:06 - E. (Erwin) Kwakkel
  00:09:07 - 00:09:11 - M. (Marleen) Sanderse
  00:09:11 - 00:09:34 - G.J. (Margriet) Brouwer-de Jonge
  00:09:34 - 00:09:36 - M. (Marleen) Sanderse
  00:09:36 - 00:10:51 - T.E. (Tjitske) Siderius
  00:10:52 - 00:10:57 - M. (Marleen) Sanderse
  00:10:57 - 00:12:28 - A.G. (André) Borst
  00:12:28 - 00:12:33 - M. (Marleen) Sanderse
  00:12:33 - 00:13:46 - G.J. (Margriet) Brouwer-de Jonge
  00:13:47 - 00:14:09 - A.G. (André) Borst
  00:14:09 - 00:14:11 - M. (Marleen) Sanderse
  00:14:12 - 00:14:21 - G.J. (Margriet) Brouwer-de Jonge
  00:14:21 - 00:14:50 - M. (Marleen) Sanderse
  00:14:50 - 00:15:42 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:15:42 - 00:15:45 - M. (Marleen) Sanderse
  00:15:45 - 00:16:20 - G.J. (Margriet) Brouwer-de Jonge
  00:16:20 - 00:16:27 - M. (Marleen) Sanderse
  00:16:27 - 00:16:29 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:16:29 - 00:16:44 - M. (Marleen) Sanderse
  00:16:44 - 00:17:12 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:17:12 - 00:17:13 - M. (Marleen) Sanderse
  00:17:13 - 00:17:49 - K.D.J. (Koen) Castelein
  00:17:49 - 00:18:15 - M. (Marleen) Sanderse
  00:18:15 - 00:18:19 - M. (Marleen) Sanderse
  00:18:19 - 00:18:46 - K.D.J. (Koen) Castelein
  00:18:46 - 00:19:00 - M. (Marleen) Sanderse
  00:19:00 - 00:19:01 - M. (Marleen) Sanderse
  00:19:01 - 00:19:08 - K.D.J. (Koen) Castelein
  00:19:08 - 00:20:48 - M. (Marleen) Sanderse
  00:20:48 - 00:21:00 - M. (Marleen) Sanderse
  00:21:00 - 00:22:03 - M. (Marleen) Sanderse
  00:22:04 - 00:22:07 - M. (Marleen) Sanderse
  00:22:07 - 00:23:15 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  00:23:15 - 00:23:17 - M. (Marleen) Sanderse
  00:23:17 - 00:25:33 - T.E. (Tjitske) Siderius
  00:25:33 - 00:25:43 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  00:25:43 - 00:25:45 - T.E. (Tjitske) Siderius
  00:25:45 - 00:25:46 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  00:25:46 - 00:25:50 - M. (Marleen) Sanderse
  00:25:50 - 00:26:44 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  00:26:45 - 00:27:19 - T.E. (Tjitske) Siderius
  00:27:19 - 00:27:21 - M. (Marleen) Sanderse
  00:27:21 - 00:27:22 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  00:27:22 - 00:27:27 - M. (Marleen) Sanderse
  00:27:27 - 00:27:30 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  00:27:30 - 00:28:20 - M. (Marleen) Sanderse
 5. 5

  Bijlagen

  Besluit

  de ingekomen stukken overeenkomstig het voorstel af te doen

  00:27:41 - 00:28:20 - M. (Marleen) Sanderse
 6. 6

  De raad van Hattem heeft twee raadscommissies ingesteld. De raadscommissie Ruimte en Duurzaamheid en de raadscommissie Samenleving & Bestuur. De raadscommissie bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor. De commissie adviseert de gemeenteraad hierover. Elke raadscommissie is gespecialiseerd in een aantal onderwerpen en heeft een eigen takenpakket. Niet-raadsleden krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Een raadscommissie bestaat uit maximaal drie niet-raadsleden per fractie en de commissieleden worden op voordracht van de fracties door de raad aangewezen. De HattemCentraal-fractie heeft de heer R. (Reza) van Eikenhorst voorgedragen om te worden
  aangewezen als commissieleden. Gelet op het bepaalde in artikel 4 van de Verordening is uw raad bevoegd om commissieleden aan te wijzen.


  De raad wordt verzocht om:
  De heer R. (Reza) van Eikenhorst aan te wijzen als commissielid namens de HattemCentraal-fractie. De aanwijzingsperiode loopt van 6 februari 2023 tot en met het einde van de zittingsperiode van de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie HattemCentraal (3), Fractie PVDA/GroenLinks (3), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)

  Besluit

  De heer R. (Reza) van Eikenhorst aan te wijzen als commissielid namens de HattemCentraal-fractie. De aanwijzingsperiode loopt van 6 februari 2023 tot en met het einde van de zittingsperiode van de raad.

  00:28:02 - 00:28:20 - M. (Marleen) Sanderse
  00:28:20 - 00:28:28 - A.G. (André) Borst
  00:28:28 - 00:32:02 - M. (Marleen) Sanderse
  00:34:39 - 00:36:10 - M. (Marleen) Sanderse
 7. 7

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft in maart 2021 een geactualiseerd model van de afvalstoffenverordening naar haar leden gestuurd, gezien relevante ontwikkelingen binnen het beleidsthema afval. De Afvalstoffenverordening Hattem 2012 dient geactualiseerd te worden. Dit in verband met de inzameling van groente-, fruit- en tuinafvalfractie bij hoogbouw en woningen zonder tuin. een gftvoorziening bij hoogbouw en woningen zonder tuin verhoogt het milieurendement en biedt inwoners een manier om afval beter te scheiden, waardoor zij minder geld kwijt zijn voor hun restafval. Ook zijn wettelijke regels gesteld rondom de aangifte, het bewaren en inzamelen van dode
  gezelschapsdieren. Daarnaast spelen beleidsmatige wensen om te voorzien in regelgeving voor ongeadresseerd drukwerk. Door deze ontwikkelingen zal ook een privacyverklaring rondom afval en verwerking hiervan op de website van gemeente Hattem gepubliceerd worden.


  De raad wordt verzocht om:
  De afvalstoffenverordening Hattem 2023 vast te stellen en in werking te laten treden per 7 februari 2023

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie HattemCentraal (3), Fractie PVDA/GroenLinks (3), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)

  Besluit

  De afvalstoffenverordening Hattem 2023 vast te stellen en in werking te laten treden per 7 februari 2023

  Stemverklaring HattemCentraal:


  Volgens HattemCentraal is dit een 'degelijke' afvalstoffenverordening.
  Wij zien de 'omstickeractie' als een bewustwordingsactie, maar vragen ons af of dé besparing van 26kg in Hattem straks wordt gerealiseerd. Voor ons blijft onduidelijk of deze aanpassing in de verordening daadwerkelijk een probleem in Hattem oplost.
  Wij hadden daarom graag gezien dat inwoners vooraf en proactief betrokken waren geweest.
  Ondanks deze opmerking kunnen wij instemmen met het voorstel

  Amendementen

  Titel
  Wijzigen percentage informatie over en nieuws uit eigen verspreidingsgebied
  00:35:00 - 00:36:10 - M. (Marleen) Sanderse
  00:36:10 - 00:37:10 - L.M. (Robert) Klaassen
  00:37:10 - 00:37:12 - M. (Marleen) Sanderse
  00:37:12 - 00:38:02 - A. (Albert) de Boer
  00:38:02 - 00:38:08 - M. (Marleen) Sanderse
  00:38:08 - 00:38:14 - A. (Albert) de Boer
  00:38:14 - 00:38:25 - M. (Marleen) Sanderse
  00:38:27 - 00:39:32 - E. (Erwin) Kwakkel
  00:39:33 - 00:39:38 - M. (Marleen) Sanderse
  00:39:39 - 00:40:51 - T. (Tonny) Keizer
  00:40:51 - 00:40:55 - M. (Marleen) Sanderse
  00:40:55 - 00:42:27 - A.G. (André) Borst
  00:42:28 - 00:42:35 - M. (Marleen) Sanderse
  00:42:36 - 00:43:41 - E.W. (Elze) van der Minne
  00:43:41 - 00:43:52 - M. (Marleen) Sanderse
  00:43:52 - 00:44:49 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  00:44:49 - 00:44:53 - M. (Marleen) Sanderse
  00:44:53 - 00:45:17 - A. (Albert) de Boer
  00:45:18 - 00:45:21 - M. (Marleen) Sanderse
  00:45:21 - 00:45:24 - L.M. (Robert) Klaassen
  00:45:26 - 00:45:29 - M. (Marleen) Sanderse
  00:45:30 - 00:45:49 - T. (Tonny) Keizer
  00:45:50 - 00:45:53 - M. (Marleen) Sanderse
  00:45:53 - 00:46:47 - A.G. (André) Borst
  00:46:47 - 00:47:04 - M. (Marleen) Sanderse
  00:47:05 - 00:49:37 - K.D.J. (Koen) Castelein
  00:49:37 - 00:49:48 - M. (Marleen) Sanderse
  00:49:48 - 00:50:20 - E.W. (Elze) van der Minne
  00:50:20 - 00:50:21 - M. (Marleen) Sanderse
  00:50:21 - 00:51:05 - A.G. (André) Borst
  00:51:05 - 00:51:15 - M. (Marleen) Sanderse
  00:51:15 - 00:51:24 - E.W. (Elze) van der Minne
  00:51:24 - 00:51:26 - M. (Marleen) Sanderse
  00:51:26 - 00:51:42 - A.G. (André) Borst
  00:51:42 - 00:51:43 - M. (Marleen) Sanderse
  00:51:43 - 00:52:00 - E.W. (Elze) van der Minne
  00:52:00 - 00:52:02 - M. (Marleen) Sanderse
  00:52:02 - 00:52:09 - A.G. (André) Borst
  00:52:09 - 00:52:18 - M. (Marleen) Sanderse
  00:52:18 - 00:52:42 - E. (Erwin) Kwakkel
  00:52:43 - 00:52:48 - M. (Marleen) Sanderse
  00:52:48 - 00:52:52 - A. (Albert) de Boer
  00:52:52 - 00:53:29 - M. (Marleen) Sanderse
  00:53:39 - 00:53:51 - A.G. (André) Borst
  00:53:51 - 00:54:17 - M. (Marleen) Sanderse
  00:54:17 - 00:54:42 - A. (Albert) de Boer
  00:54:42 - 00:58:12 - M. (Marleen) Sanderse
 8. 8

  De hoogte van de vergoeding van een commissielid is dwingend vastgelegd in artikel 3.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Voor de inwonersklasse waarin de gemeente Hattem valt betekent dit dat de commissieleden (niet zijnde raadsleden), met ingang van 1 januari 2023, per bijgewoonde vergadering een vergoeding ontvangen van € 76,09.


  Het presidium heeft gevraagd om een ruimere beloning van de commissieleden voor inzet en betrokkenheid door middel van een vaste vrijwilligersvergoeding. Dit betreft de vergoeding aan vaste commissieleden. Voorwaarde is dat de commissieleden kandidaat hebben gestaan op de kieslijst van de laats gehouden gemeenteraadsverkiezingen.


  De raad wordt verzocht om:

  1. de fiscale vrijwilligersregeling toe te passen met betrekking tot de vergoedingen die de gemeente mag geven voor werkzaamheden van raadscommissieleden, voor zover die binnen de maximaal toegestane maand- en jaarbedragen blijven.
  2. de financiële gevolgen van dit besluit te verwerken in de Voorjaarsnota.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie HattemCentraal (3), Fractie PVDA/GroenLinks (3), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)

  Besluit

  1. de fiscale vrijwilligersregeling toe te passen met betrekking tot de vergoedingen die de gemeente mag geven voor werkzaamheden van raadscommissieleden, voor zover die binnen de maximaal toegestane maand- en jaarbedragen blijven.
  2. de financiële gevolgen van dit besluit te verwerken in de Voorjaarsnota.
  00:55:18 - 00:58:12 - M. (Marleen) Sanderse
 9. 9

  Besluit

  Tijdens dit agendapunt zijn drie moties vreemd aan de orde van de dag besproken. De moties 'Energiecompensatie' en 'Opkopen stikstofrechten' zijn in stemming gebracht. De motie 'Adembenemend' is aangehouden.

  Toezeggingen:
  N.a.v. de motie Adembenemend zegt wethouder Siderius het volgende toe:

  1. Het college onderzoekt of het mogelijk is om bij nieuwbouw en houtkachels een Hepa-filter verplicht te stellen middels bijvoorbeeld de Bouwverordening, de Algemene Plaatselijke verordening of een andere lokale verordening.
  2. Het college gaat vanaf nu vaker via diverse kanalen meer communiceren en informeren over de nadelige gevolgen van houtstook. Spoor 1 zoals beschreven in de motie wordt intensiever ingezet. 
  3. De steller van de motie, de heer Kers, wordt op korte termijn bijgepraat over het reeds lopende project 'luchtkwaliteit'. De raad wordt via een Raadsinformatie geïnformeerd over het project. Na afloop van de inventarisatieronde van het project wordt de raad in medio januari 2023 geïnformeerd over de uitkomsten van de inventarisatie en de voorgestelde aanpak.

  Moties

  Titel
  Motie vreemd energiecompensatie
  Opkopen stikstofrechten Schiphol Airport

  Toezeggingen van het college

  Titel
  Acties college n.a.v. aangehouden motie Adembenemend
  00:56:05 - 00:58:12 - M. (Marleen) Sanderse
  00:58:12 - 00:58:36 - M. (Marleen) Sanderse
  00:58:36 - 01:00:12 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:00:12 - 01:00:15 - M. (Marleen) Sanderse
  01:00:16 - 01:02:00 - A.S. (Arend) Palland
  01:02:00 - 01:02:03 - M. (Marleen) Sanderse
  01:02:04 - 01:03:59 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  01:03:59 - 01:04:01 - M. (Marleen) Sanderse
  01:04:02 - 01:04:58 - A.S. (Arend) Palland
  01:05:00 - 01:05:04 - M. (Marleen) Sanderse
  01:05:04 - 01:05:07 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:05:07 - 01:05:09 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  01:05:09 - 01:05:39 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:05:39 - 01:05:42 - M. (Marleen) Sanderse
  01:05:42 - 01:06:00 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  01:06:00 - 01:06:07 - M. (Marleen) Sanderse
  01:06:08 - 01:07:22 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  01:07:22 - 01:07:30 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:07:30 - 01:07:34 - M. (Marleen) Sanderse
  01:07:34 - 01:08:00 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:08:00 - 01:08:01 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  01:08:01 - 01:08:03 - M. (Marleen) Sanderse
  01:08:03 - 01:08:37 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  01:08:37 - 01:08:38 - M. (Marleen) Sanderse
  01:08:38 - 01:08:39 - E. (Erwin) Kwakkel
  01:08:39 - 01:09:04 - M. (Marleen) Sanderse
  01:09:05 - 01:11:12 - G.J. (Margriet) Brouwer-de Jonge
  01:11:13 - 01:11:26 - M. (Marleen) Sanderse
  01:11:26 - 01:11:56 - A.S. (Arend) Palland
  01:11:56 - 01:13:20 - M. (Marleen) Sanderse
  01:13:21 - 01:13:25 - M. (Marleen) Sanderse
  01:13:27 - 01:13:28 - M. (Marleen) Sanderse
  01:13:29 - 01:14:02 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  01:14:02 - 01:14:03 - M. (Marleen) Sanderse
  01:14:03 - 01:14:21 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:14:21 - 01:14:26 - M. (Marleen) Sanderse
  01:14:26 - 01:14:36 - E. (Erwin) Kwakkel
  01:14:38 - 01:15:19 - M. (Marleen) Sanderse
  01:15:19 - 01:15:22 - M. (Marleen) Sanderse
  01:15:24 - 01:15:25 - A.S. (Arend) Palland
  01:15:25 - 01:15:29 - M. (Marleen) Sanderse
  01:15:29 - 01:16:07 - A.S. (Arend) Palland
  01:16:07 - 01:16:18 - M. (Marleen) Sanderse
  01:16:18 - 01:17:24 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  01:17:24 - 01:17:25 - M. (Marleen) Sanderse
  01:17:25 - 01:17:31 - A.G. (André) Borst
  01:17:31 - 01:18:26 - A.S. (Arend) Palland
  01:18:26 - 01:18:29 - M. (Marleen) Sanderse
  01:18:29 - 01:18:40 - A.G. (André) Borst
  01:18:40 - 01:18:41 - A.S. (Arend) Palland
  01:18:41 - 01:18:46 - M. (Marleen) Sanderse
  01:18:46 - 01:18:50 - A.S. (Arend) Palland
  01:18:50 - 01:18:53 - A.G. (André) Borst
  01:18:53 - 01:18:54 - A.S. (Arend) Palland
  01:18:54 - 01:18:55 - A.G. (André) Borst
  01:18:55 - 01:19:26 - M. (Marleen) Sanderse
  01:19:26 - 01:20:09 - M. (Marleen) Sanderse
  01:20:09 - 01:20:12 - A. (Albert) de Boer
  01:20:12 - 01:20:13 - M. (Marleen) Sanderse
  01:28:32 - 01:29:03 - M. (Marleen) Sanderse
  01:29:03 - 01:33:25 - M.W. (Marinus) Kers
  01:33:25 - 01:33:49 - M. (Marleen) Sanderse
  01:33:50 - 01:35:44 - F.N. (Frank Nico) Hogeweg
  01:35:44 - 01:38:31 - M. (Marleen) Sanderse
  01:38:31 - 01:38:32 - M. (Marleen) Sanderse
  01:38:32 - 01:39:27 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  01:39:27 - 01:39:55 - M. (Marleen) Sanderse
  01:39:56 - 01:40:05 - M. (Marleen) Sanderse
  01:40:06 - 01:41:03 - F.N. (Frank Nico) Hogeweg
  01:41:03 - 01:41:16 - M. (Marleen) Sanderse
  01:41:16 - 01:41:44 - M.W. (Marinus) Kers
  01:41:44 - 01:41:47 - M. (Marleen) Sanderse
  01:41:48 - 01:42:36 - A.G. (André) Borst
  01:42:36 - 01:42:42 - M. (Marleen) Sanderse
  01:42:42 - 01:48:29 - T.E. (Tjitske) Siderius
  01:48:29 - 01:48:37 - M. (Marleen) Sanderse
  01:48:37 - 01:50:49 - M.W. (Marinus) Kers
  01:50:49 - 01:51:06 - M. (Marleen) Sanderse
  01:51:06 - 01:51:49 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  01:51:49 - 01:52:14 - M. (Marleen) Sanderse
  01:52:14 - 01:52:18 - M. (Marleen) Sanderse
  01:52:20 - 01:52:37 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:52:37 - 01:52:49 - M. (Marleen) Sanderse
  01:52:49 - 01:52:50 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:52:50 - 01:52:57 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  01:52:57 - 01:53:04 - M. (Marleen) Sanderse
  01:53:04 - 01:53:40 - A.G. (André) Borst
  01:53:40 - 01:53:54 - M. (Marleen) Sanderse
  01:57:31 - 01:57:33 - M. (Marleen) Sanderse
  02:05:55 - 02:06:11 - M. (Marleen) Sanderse
  02:06:11 - 02:06:21 - J. (Jaap) van Van Tiel
  02:06:22 - 02:06:23 - M.W. (Marinus) Kers
  02:06:23 - 02:06:24 - M. (Marleen) Sanderse
  02:06:24 - 02:06:26 - M.W. (Marinus) Kers
  02:06:26 - 02:06:43 - J. (Jaap) van Van Tiel
  02:06:43 - 02:06:56 - M. (Marleen) Sanderse
  02:06:56 - 02:06:58 - M.W. (Marinus) Kers
  02:06:58 - 02:07:02 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:07:02 - 02:07:45 - M.W. (Marinus) Kers
  02:07:45 - 02:08:08 - M. (Marleen) Sanderse
  02:08:09 - 02:09:32 - T.E. (Tjitske) Siderius
  02:09:32 - 02:09:36 - M. (Marleen) Sanderse
  02:09:36 - 02:10:01 - M.W. (Marinus) Kers
  02:10:01 - 02:10:31 - M. (Marleen) Sanderse
  02:10:31 - 02:11:42 - E. (Erwin) Kwakkel
  02:11:42 - 02:11:50 - M. (Marleen) Sanderse
  02:11:50 - 02:12:53 - A.S. (Arend) Palland
  02:12:53 - 02:12:56 - M. (Marleen) Sanderse
  02:12:56 - 02:13:42 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:13:43 - 02:15:14 - M. (Marleen) Sanderse
  02:15:14 - 02:15:23 - M. (Marleen) Sanderse
  02:15:23 - 02:15:51 - A.G. (André) Borst
  02:15:51 - 02:15:53 - M. (Marleen) Sanderse
  02:15:53 - 02:16:26 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  02:16:26 - 02:16:31 - M. (Marleen) Sanderse
  02:16:31 - 02:17:15 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  02:17:16 - 02:17:26 - M. (Marleen) Sanderse
  02:17:26 - 02:17:29 - E. (Erwin) Kwakkel
  02:17:30 - 02:17:36 - E. (Erwin) Kwakkel
  02:17:37 - 02:17:39 - M. (Marleen) Sanderse
  02:17:39 - 02:19:07 - K.D.J. (Koen) Castelein
  02:19:07 - 02:19:09 - M. (Marleen) Sanderse
  02:19:09 - 02:19:25 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:19:25 - 02:19:29 - K.D.J. (Koen) Castelein
  02:19:29 - 02:19:35 - M. (Marleen) Sanderse
  02:19:35 - 02:19:58 - K.D.J. (Koen) Castelein
  02:19:58 - 02:20:00 - M. (Marleen) Sanderse
  02:20:00 - 02:20:15 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:20:18 - 02:20:28 - M. (Marleen) Sanderse
  02:20:28 - 02:20:40 - E. (Erwin) Kwakkel
  02:20:40 - 02:20:42 - E. (Erwin) Kwakkel
  02:20:42 - 02:21:11 - M. (Marleen) Sanderse
  02:21:11 - 02:21:12 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:21:12 - 02:21:15 - M. (Marleen) Sanderse
  02:21:15 - 02:21:20 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:21:20 - 02:21:26 - M. (Marleen) Sanderse
  02:21:26 - 02:21:45 - T.M. (Tamara) Weeda
  02:21:45 - 02:21:57 - M. (Marleen) Sanderse
  02:21:57 - 02:22:21 - A.S. (Arend) Palland
  02:22:21 - 02:22:50 - M. (Marleen) Sanderse
  02:22:50 - 02:23:32 - A.G. (André) Borst
  02:23:32 - 02:23:48 - M. (Marleen) Sanderse
 10. 10

  Besluit

  De heer Borst maakt gebruik van de rondvraag.

 11. 11

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.21 uur.