Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie I Ruimte & Duurzaamheid

maandag 20 februari 2023

20:00 - 22:43
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mevrouw Guldenaar
Toelichting

Hierbij nodigen wij u uit voor een vergadering van de raadscommissie Ruimte & Duurzaamheid op maandagavond 20 februari 2023 om 20.00 uur.
De vergadering is live te volgen via RTV Hattem of via onze website: https://channel.royalcast.com/landingpage/hattem/20230220\_2/

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

 2. 2

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld en er zijn geen mededelingen gedaan.

 3. 3

  Besluit

  De besluiten- en toezeggingenlijst van 23 januari 2023 is ongewijzigd vastgesteld.

  De heer Borst stelt opnieuw zijn vraag aan de orde over het nieuw op te stellen rooster voor gymonderwijs. De heer Borst wil graag dat De Marke in de planning wordt meegenomen.

 4. 4

  Initiatiefnemer Stichting Habion is eigenaar van de woonzorglocatie De Bongerd in Hattem. Op de locatie bevinden zich een drietal gebouwen. Het merendeel van de gebouwen wordt sinds jaren gehuurd door een zorginstelling (IJsselheem, voorheen Stichting Hanzeheerd).
  In overleg met de zorginstelling en in het kader van het scheiden van wonen en zorg is gekozen voor herontwikkeling door middel van nieuwbouw die aansluit bij de wensen van de huidige en toekomstige ouderen, te weten: een veilige woonomgeving, een eigen woning, beschikbaarheid van zorg, met voorzieningen en gelegenheid tot ontmoeten. Voor deze ontwikkeling is een herziening van het bestemmingsplan vereist.


  De wordt verzocht:
  Bestemmingsplan “De Bongerd, Hattem”, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0244.bpDeBongerd-0003, met de daarbij behorende toelichting langs elektronische weg en in analoge vorm gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de aanpassingen van de toelichting, de verbeelding en de regels zoals verwoord in de reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “De Bongerd, Hattem”

  Bijlagen

  Besluit

  Dit voorstel wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 maart 2023.

  Toezegging:
  Wethouder Brouwer komt schriftelijk terug op de vraag van de heer Kleinpenning VVD. De vraag luidt als volgt: "is er in dit proces sprake geweest van een werkgroep, wie hebben daar zitting in genomen en hoe is de stap op de participatieladder gecommuniceerd naar de omwonenden die hebben deelgenomen aan het proces?"

  Toezeggingen van het college

  Titel
  Participatieproces De Bongerd
  02:02:27 - 02:02:28 - A.G. (André) Borst
  02:02:28 - 02:02:34 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:02:34 - 02:02:41 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:02:41 - 02:02:45 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:02:45 - 02:04:15 - A.G. (André) Borst
  02:04:15 - 02:04:21 - J. (Jaap) van Van Tiel
  02:04:21 - 02:07:07 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:07:07 - 02:07:09 - A.G. (André) Borst
  02:07:09 - 02:07:35 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:07:35 - 02:07:42 - A.G. (André) Borst
  02:07:42 - 02:07:57 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:07:57 - 02:09:20 - H. (Herman) van den Berg
  02:09:20 - 02:09:41 - A.G. (André) Borst
  02:09:41 - 02:10:28 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:10:28 - 02:10:30 - A.G. (André) Borst
  02:10:30 - 02:10:33 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:10:33 - 02:10:38 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:10:38 - 02:13:15 - K.D.J. (Koen) Castelein
  02:13:15 - 02:13:18 - A.G. (André) Borst
  02:13:18 - 02:13:26 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:13:26 - 02:13:36 - A.G. (André) Borst
  02:13:37 - 02:13:39 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:13:39 - 02:13:44 - K.D.J. (Koen) Castelein
  02:13:44 - 02:13:45 - A.G. (André) Borst
  02:13:45 - 02:13:51 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:13:52 - 02:13:55 - J. (Jaap) van Van Tiel
  02:13:55 - 02:13:57 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:13:57 - 02:14:04 - J. (Jaap) van Van Tiel
  02:14:04 - 02:14:10 - K.D.J. (Koen) Castelein
  02:14:11 - 02:14:16 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:14:16 - 02:14:17 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:14:18 - 02:14:33 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  02:14:33 - 02:14:36 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:14:36 - 02:14:37 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  02:14:39 - 02:14:40 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:14:40 - 02:14:55 - F.N. (Frank Nico) Hogeweg
  02:14:55 - 02:14:58 - K.D.J. (Koen) Castelein
  02:14:58 - 02:15:00 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:15:00 - 02:16:18 - K.D.J. (Koen) Castelein
  02:16:19 - 02:16:20 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:16:20 - 02:18:00 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:18:00 - 02:18:01 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:18:01 - 02:18:32 - F.N. (Frank Nico) Hogeweg
  02:18:32 - 02:18:34 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:18:34 - 02:18:38 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:18:38 - 02:18:39 - F.N. (Frank Nico) Hogeweg
  02:19:52 - 02:19:53 - A.G. (André) Borst
  02:19:53 - 02:20:01 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:20:01 - 02:20:11 - A.G. (André) Borst
  02:20:11 - 02:20:28 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:20:28 - 02:20:29 - F.N. (Frank Nico) Hogeweg
  02:20:29 - 02:20:48 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:20:50 - 02:20:51 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:20:51 - 02:21:00 - F.N. (Frank Nico) Hogeweg
  02:21:00 - 02:21:02 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:21:02 - 02:21:09 - J. (Jaap) van Van Tiel
  02:21:09 - 02:21:48 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:21:48 - 02:22:50 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:22:50 - 02:22:52 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:22:52 - 02:23:21 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  02:23:21 - 02:23:31 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  02:23:31 - 02:23:46 - A.G. (André) Borst
  02:23:46 - 02:25:00 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:25:00 - 02:26:07 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:26:07 - 02:27:10 - D.C. (Dick) Vergunst
  02:27:10 - 02:27:49 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:27:51 - 02:27:56 - F.N. (Frank Nico) Hogeweg
  02:27:56 - 02:27:59 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:27:59 - 02:29:20 - F.N. (Frank Nico) Hogeweg
  02:29:20 - 02:30:03 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:30:04 - 02:30:36 - A.G. (André) Borst
  02:30:37 - 02:31:01 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
 5. 5

  De raadsfracties van VVD, HattemCentraal, fractie Borst en CDA willen van de andere raadsfracties weten hoe zij tegen een mogelijke zondagsopenstelling aankijken en de in het bestuursakkoord genoemde procedure. De door de HAVO aangedragen vragen en voorstellen kunnen dan ook worden behandeld. Doel is om te komen tot een eerste reactie vanuit de gemeenteraad richting het College over dit gevoelige onderwerp, zodat mogelijke vraagpunten en dilemma’s mee kunnen worden genomen in het nog in te plannen aangekondigde onderzoek naar de zondagsopenstelling.

  Besluit

  Dit onderwerp wordt ter bespreking doorgeschoven naar de commissievergadering van de raadscommissie I Ruimte & Duurzaamheid van woensdag 22 februari 2023.

 6. 6

  Bijlagen

  Besluit

  De LIS wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 maart 2023.

  02:31:00 - 02:31:01 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:31:04 - 02:31:23 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:31:25 - 02:32:12 - L.M. (Robert) Klaassen
  02:33:17 - 02:33:24 - L.M. (Robert) Klaassen
  02:33:25 - 02:33:28 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:33:29 - 02:33:30 - J. (Jaap) van Van Tiel
  02:33:31 - 02:33:35 - J. (Jaap) van Van Tiel
  02:33:35 - 02:34:19 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:34:19 - 02:35:21 - J. (Jaap) van Van Tiel
  02:35:21 - 02:35:35 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:35:35 - 02:35:37 - J. (Jaap) van Van Tiel
  02:35:37 - 02:35:55 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:35:55 - 02:35:56 - E. (Erwin) Kwakkel
  02:35:56 - 02:35:59 - J. (Jaap) van Van Tiel
  02:35:59 - 02:36:00 - E. (Erwin) Kwakkel
  02:36:00 - 02:36:04 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:36:04 - 02:36:11 - E. (Erwin) Kwakkel
  02:36:11 - 02:36:13 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:36:13 - 02:36:56 - A.G. (André) Borst
  02:36:57 - 02:36:58 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:36:59 - 02:37:00 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:37:01 - 02:37:14 - E. (Erwin) Kwakkel
  02:37:15 - 02:37:16 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:37:19 - 02:37:32 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
 7. 7

  Besluit

  Vanuit het college zijn geen mededelingen gedaan. De heer Borst roept het college op om nog eens goed na te denken over de inrichting van het pleintje bij de parkeergarage. Voorkomen moet worden dat de gemeente opnieuw iets gaat aanleggen waarover ontevredenheid ontstaat.

 8. 8

  Besluit

  Bij dit agendapunt zijn geen opmerkingen gemaakt.

 9. 9

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.43 uur.