Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie I Ruimte & Duurzaamheid

maandag 27 maart 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
T.B. Juk
Toelichting

Hierbij nodigen wij u uit voor een vergadering van de raadscommissie Ruimte & Duurzaamheid op maandagavond 27 maart 2023 om 20.00 uur.
De vergadering is live te volgen via RTV Hattem of via onze website:https://channel.royalcast.com/landingpage/hattem/20230327_1/

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

  00:00:03 - 00:00:35 - T.B. (Teun) Juk
 2. 2

  Op 7 november 2022 heeft de Raad de programmabegroting 2023 vastgesteld. Het college heeft in de programmabegroting aangegeven dat er in maart 2023 een voorstel aan de raad gedaan wordt om de begroting te wijzigen door daarin een aantal onderwerpen uit het bestuursakkoord op te nemen, die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet van een benodigd budget konden worden voorzien, maar waarvan wel duidelijk was dat de ambitie bestaat om in 2023 uitvoering te geven aan die onderwerpen. Daartoe is toen een stelpost in de begroting opgenomen.
  De raad wordt verzocht om:

  1. de programmabegroting 2023 te wijzigen door de volgende onderwerpen en bedragen daarin te verwerken:
   a. Woningmarkt; ruimer en diverser en betaalbaar aanbod van woningen voor huidige en toekomstige inwoners: 40.000,- euro;
   b. Iedereen kan oud worden in Hattem - Mentale gezondheid verbeteren, deelnemen maatschappelijk leven: 350 uren en 25.000,- euro;
   c. Vrijwilligers: 25.000,-;
   d. Afgebakende zondagsopenstelling: 150 uren en 30.000,- euro;
   e. Samenwerking met de Sportkoepel intensiveren, 40 uren en 4.000,- euro;
   f. Kleurrijk en Jezelf zijn: 400 uren en 15.000,- euro;
   g. Procesvoorstel Green Deal Hattem 100.000,- euro;
   h. Opdracht toekomstvisie gymzalen 25.000,- euro;
   i. Subsidieregeling aanjaagbudget Hanzejaar 2023 30.000,- euro.
  2. de totale financiële consequenties die voor 2023 een bedrag van 388.000,- euro zijn, ten laste te brengen van:
   a. de stelpost nieuw beleid voor 222.000,- euro;
   b. voor 25.000,- euro (voor 1.b.) te dekken uit de algemene reserve in relatie tot de budgetoverheveling 2022;
   c. voor 100.000,- euro te dekken vanuit de nog aan te vragen subsidie Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) ; en
   d. voor het onderwerp afgebakende zondagsopenstelling 45.000,- euro ten laste te brengen van de algemene reserve;
   e. in de najaarsnota te rapporteren over de daadwerkelijke besteding van deze middelen; en
   f. de structurele budgettaire gevolgen te verwerken in de voorjaarsnota 2023;
  3. kennis te nemen van de onderwerpen die separaat van een budgetvoorstel zullen worden voorzien, namelijk het stadhuis en IKC 2, en het naar vermogen inzetten bij opvang van vluchtelingen en statushouders (flexwoningen);
  4. kennis te nemen van de ambities uit het bestuursakkoord die in 2023 opgepakt worden binnen de bestaande budgetten:
   a. Hattems model voor preventie en zorg;
   b. Leven lang wonen in Hattem
   c. Nieuwe tarieven toeristenbelasting
   d. Verscheidene andere onderwerpen;
  5. kennis te nemen van de indicatieve planning voor de uitwerking van de andere ambities uit het bestuursakkoord.

  Besluit

  Dit raadsvoorstel wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 april 2023

  Toezeggingen van het college

  Titel
  notitie stikstof beleid binnen gemeente
  Onderzoek naar gymzalen
  Onderzoek zondagsopenstelling
  voorstel afschaffen leges zonnepanelen binnenstad
  00:00:13 - 00:00:35 - T.B. (Teun) Juk
  00:00:56 - 00:00:58 - T.B. (Teun) Juk
  00:00:58 - 00:01:07 - T.B. (Teun) Juk
  00:01:08 - 00:01:12 - J.M. (Jenny) van Eck-Davies
  00:01:12 - 00:01:14 - H. (Herman) van den Berg
  00:01:14 - 00:05:11 - J.M. (Jenny) van Eck-Davies
  00:05:12 - 00:05:17 - T.B. (Teun) Juk
  00:05:17 - 00:08:45 - A.S. (Arend) Palland
  00:08:46 - 00:15:20 - T.B. (Teun) Juk
  00:15:20 - 00:15:29 - T.B. (Teun) Juk
  00:15:31 - 00:16:09 - T.B. (Teun) Juk
  00:16:10 - 00:16:13 - A.G. (André) Borst
  00:16:13 - 00:16:15 - T.B. (Teun) Juk
  00:16:15 - 00:16:25 - A.G. (André) Borst
  00:16:25 - 00:16:28 - A.G. (André) Borst
  00:16:28 - 00:16:32 - T.B. (Teun) Juk
  00:16:32 - 00:21:46 - A.G. (André) Borst
  00:21:48 - 00:21:51 - T.B. (Teun) Juk
  00:21:51 - 00:27:58 - L.M. (Robert) Klaassen
  00:27:59 - 00:28:02 - T.B. (Teun) Juk
  00:28:03 - 00:31:50 - J. (Jaap) van Tiel
  00:31:51 - 00:31:59 - T.B. (Teun) Juk
  00:31:59 - 00:33:15 - E. (Erwin) Kwakkel
  00:33:16 - 00:33:23 - T.B. (Teun) Juk
  00:33:23 - 00:36:11 - T.E. (Tjitske) Siderius
  00:36:11 - 00:36:16 - T.B. (Teun) Juk
  00:36:16 - 00:41:03 - T.E. (Tjitske) Siderius
  00:41:03 - 00:41:07 - T.B. (Teun) Juk
  00:41:07 - 00:42:49 - T.E. (Tjitske) Siderius
  00:42:49 - 00:42:53 - T.B. (Teun) Juk
  00:42:53 - 00:50:09 - G.J. (Margriet) Brouwer-de Jonge
  00:50:09 - 00:50:12 - T.B. (Teun) Juk
  00:50:12 - 01:00:02 - K.D.J. (Koen) Castelein
  01:00:03 - 01:00:22 - T.B. (Teun) Juk
  01:00:22 - 01:02:47 - M. (Marleen) Sanderse
  01:02:48 - 01:02:56 - T.B. (Teun) Juk
  01:02:56 - 01:03:00 - A.G. (André) Borst
  01:03:00 - 01:06:28 - T.B. (Teun) Juk
  01:06:28 - 01:06:33 - T.B. (Teun) Juk
  01:06:33 - 01:08:08 - O. (Okyay) Örgüt
  01:08:08 - 01:08:10 - T.B. (Teun) Juk
  01:08:11 - 01:08:29 - J.M. (Jenny) van Eck-Davies
  01:08:29 - 01:08:53 - T.B. (Teun) Juk
  01:08:53 - 01:11:18 - J.M. (Jenny) van Eck-Davies
  01:11:18 - 01:11:21 - T.B. (Teun) Juk
  01:11:22 - 01:17:47 - A.G. (André) Borst
  01:17:47 - 01:17:52 - T.B. (Teun) Juk
  01:17:52 - 01:19:07 - A.S. (Arend) Palland
  01:19:08 - 01:19:10 - T.B. (Teun) Juk
  01:19:10 - 01:20:11 - J. (Jaap) van Tiel
  01:20:12 - 01:20:36 - T.B. (Teun) Juk
  01:20:37 - 01:20:38 - E. (Erwin) Kwakkel
  01:20:38 - 01:20:43 - T.B. (Teun) Juk
  01:20:43 - 01:22:13 - E. (Erwin) Kwakkel
  01:22:14 - 01:22:18 - T.B. (Teun) Juk
  01:22:18 - 01:23:20 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  01:23:21 - 01:23:27 - T.B. (Teun) Juk
  01:23:28 - 01:23:39 - T.B. (Teun) Juk
  01:23:39 - 01:23:56 - E. (Erwin) Kwakkel
  01:23:57 - 01:23:59 - E. (Erwin) Kwakkel
  01:24:01 - 01:24:24 - T.B. (Teun) Juk
  01:24:24 - 01:24:25 - E. (Erwin) Kwakkel
  01:24:25 - 01:24:26 - T.B. (Teun) Juk
  01:24:26 - 01:24:41 - E. (Erwin) Kwakkel
  01:24:42 - 01:24:47 - T.B. (Teun) Juk
  01:24:47 - 01:28:02 - L.M. (Robert) Klaassen
  01:28:03 - 01:28:14 - T.B. (Teun) Juk
  01:28:14 - 01:28:16 - T.E. (Tjitske) Siderius
  01:28:17 - 01:28:19 - T.B. (Teun) Juk
  01:28:19 - 01:28:47 - A.G. (André) Borst
  01:28:47 - 01:28:48 - L.M. (Robert) Klaassen
  01:28:48 - 01:28:50 - T.B. (Teun) Juk
  01:28:50 - 01:29:35 - J. (Jaap) van Tiel
  01:29:36 - 01:29:37 - T.B. (Teun) Juk
  01:29:37 - 01:30:10 - L.M. (Robert) Klaassen
  01:30:11 - 01:30:18 - T.B. (Teun) Juk
  01:30:19 - 01:30:23 - M. (Marleen) Sanderse
  01:30:25 - 01:30:26 - T.B. (Teun) Juk
  01:30:26 - 01:30:28 - T.E. (Tjitske) Siderius
  01:30:28 - 01:30:29 - T.B. (Teun) Juk
  01:30:29 - 01:33:24 - G.J. (Margriet) Brouwer-de Jonge
  01:33:24 - 01:33:27 - T.B. (Teun) Juk
  01:33:27 - 01:33:55 - K.D.J. (Koen) Castelein
  01:33:55 - 01:34:15 - T.B. (Teun) Juk
  01:34:15 - 01:34:29 - K.D.J. (Koen) Castelein
  01:34:29 - 01:34:46 - T.B. (Teun) Juk
  01:34:46 - 01:36:11 - K.D.J. (Koen) Castelein
  01:36:11 - 01:36:13 - A.G. (André) Borst
  01:36:13 - 01:36:15 - T.B. (Teun) Juk
  01:36:15 - 01:36:26 - A.G. (André) Borst
  01:36:26 - 01:38:18 - K.D.J. (Koen) Castelein
  01:38:19 - 01:38:21 - T.B. (Teun) Juk
  01:38:22 - 01:39:37 - T.E. (Tjitske) Siderius
  01:39:37 - 01:39:41 - O. (Okyay) Örgüt
  01:39:41 - 01:39:49 - T.B. (Teun) Juk
  01:39:49 - 01:39:59 - O. (Okyay) Örgüt
  01:40:00 - 01:40:24 - T.E. (Tjitske) Siderius
  01:40:24 - 01:40:32 - O. (Okyay) Örgüt
  01:40:32 - 01:40:47 - T.E. (Tjitske) Siderius
  01:40:47 - 01:40:49 - O. (Okyay) Örgüt
  01:40:50 - 01:41:08 - T.B. (Teun) Juk
  01:41:08 - 01:42:29 - T.E. (Tjitske) Siderius
  01:42:29 - 01:42:30 - L.M. (Robert) Klaassen
  01:42:30 - 01:42:31 - L.M. (Robert) Klaassen
  01:42:31 - 01:42:41 - T.B. (Teun) Juk
  01:42:41 - 01:42:58 - L.M. (Robert) Klaassen
  01:42:58 - 01:42:59 - T.E. (Tjitske) Siderius
  01:42:59 - 01:43:54 - T.B. (Teun) Juk
  01:43:56 - 01:43:57 - T.B. (Teun) Juk
  01:43:57 - 01:44:28 - T.E. (Tjitske) Siderius
  01:44:28 - 01:44:33 - T.B. (Teun) Juk
  01:44:33 - 01:45:38 - T.E. (Tjitske) Siderius
  01:45:38 - 01:45:43 - T.B. (Teun) Juk
  01:45:43 - 01:45:44 - T.B. (Teun) Juk
  01:45:44 - 01:45:55 - J.M. (Jenny) van Eck-Davies
  01:45:55 - 01:46:08 - T.B. (Teun) Juk
  01:55:40 - 01:56:58 - T.B. (Teun) Juk
  01:56:58 - 02:02:43 - K.D.J. (Koen) Castelein
  02:02:43 - 02:02:49 - T.B. (Teun) Juk
  02:02:49 - 02:03:04 - K.D.J. (Koen) Castelein
  02:03:04 - 02:03:15 - T.B. (Teun) Juk
  02:03:15 - 02:03:35 - K.D.J. (Koen) Castelein
  02:03:36 - 02:03:41 - T.B. (Teun) Juk
  02:03:41 - 02:06:24 - H. (Herman) van den Berg
  02:06:24 - 02:06:28 - T.B. (Teun) Juk
  02:06:28 - 02:08:58 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  02:08:58 - 02:09:19 - T.B. (Teun) Juk
  02:09:19 - 02:12:38 - De heer Oosterveen
  02:12:38 - 02:12:48 - T.B. (Teun) Juk
  02:12:48 - 02:14:18 - M.W. (Marinus) Kers
  02:14:19 - 02:14:25 - T.B. (Teun) Juk
  02:14:25 - 02:16:02 - A.G. (André) Borst
  02:16:04 - 02:16:07 - T.B. (Teun) Juk
  02:16:07 - 02:16:09 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:16:09 - 02:19:46 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:19:46 - 02:19:49 - T.B. (Teun) Juk
  02:19:49 - 02:21:05 - E. (Erwin) Kwakkel
  02:21:06 - 02:21:09 - T.B. (Teun) Juk
  02:21:09 - 02:22:00 - T. (Tonny) Keizer
  02:22:00 - 02:22:19 - T.B. (Teun) Juk
  02:22:19 - 02:22:20 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  02:22:20 - 02:22:21 - T.B. (Teun) Juk
  02:22:21 - 02:23:16 - H. (Herman) van den Berg
  02:23:16 - 02:23:18 - T.B. (Teun) Juk
  02:23:18 - 02:24:52 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  02:24:53 - 02:24:56 - T.B. (Teun) Juk
  02:24:56 - 02:29:24 - K.D.J. (Koen) Castelein
  02:29:24 - 02:29:29 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  02:29:29 - 02:29:31 - K.D.J. (Koen) Castelein
  02:29:31 - 02:29:34 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  02:29:34 - 02:31:38 - T.B. (Teun) Juk
  02:31:38 - 02:33:20 - K.D.J. (Koen) Castelein
  02:33:20 - 02:34:07 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:34:07 - 02:35:57 - K.D.J. (Koen) Castelein
  02:35:57 - 02:36:00 - H. (Herman) van den Berg
  02:36:00 - 02:36:09 - T.B. (Teun) Juk
  02:36:09 - 02:36:53 - De heer Oosterveen
  02:36:53 - 02:39:53 - T.B. (Teun) Juk
  02:39:53 - 02:40:15 - J. (Jaap) van Tiel
  02:40:15 - 02:40:21 - T.B. (Teun) Juk
  02:40:22 - 02:40:27 - dhr. Steinmetz
  02:40:27 - 02:41:13 - T.B. (Teun) Juk
  02:41:13 - 02:41:19 - A.G. (André) Borst
  02:41:19 - 02:41:35 - T.B. (Teun) Juk
  02:41:35 - 02:41:36 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  02:41:36 - 02:41:54 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:41:54 - 02:41:55 - T.B. (Teun) Juk
  02:41:55 - 02:42:11 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  02:42:11 - 02:42:23 - T.B. (Teun) Juk
  02:42:25 - 02:42:31 - dhr. Steinmetz
  02:42:31 - 02:42:32 - T.B. (Teun) Juk
  02:42:32 - 02:46:40 - dhr. Steinmetz
  02:46:40 - 02:46:49 - T.B. (Teun) Juk
  02:46:49 - 02:47:14 - J. (Jaap) van Tiel
  02:47:15 - 02:47:17 - T.B. (Teun) Juk
  02:47:17 - 02:49:32 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  02:49:32 - 02:49:33 - T.B. (Teun) Juk
  02:49:33 - 02:50:10 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:50:10 - 02:50:15 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  02:50:15 - 02:50:17 - T.B. (Teun) Juk
  02:50:17 - 02:51:00 - E.J.M. (Erik) Kleinpenning
  02:51:01 - 02:51:04 - T.B. (Teun) Juk
  02:51:04 - 02:53:10 - K.D.J. (Koen) Castelein
  02:53:10 - 02:53:48 - T.B. (Teun) Juk
  02:53:48 - 02:54:22 - A.G. (André) Borst
 3. 3

  Besluit

  De brede commissievergadering wordt afgesloten en de commissies gaan uiteen.

 4. 4

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 21.55 uur.

 5. 5

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld en er zijn geen mededelingen gedaan.

 6. 6

  Besluit

  De besluiten- en toezeggingenlijst commissie R&D d.d. 20 februari 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 7. 7

  Door middel van een oplegnotitie kunnen raadsleden een onderwerp ter bespreking laten agenderen.
  Dhr. B. Oosterveen heeft zich aangemeld als inspreker.

  Besluit

  Geconcludeerd wordt dat het uitgangspunt van de raad is dat de verkeersoplossing fietsveilig moet zijn, de snelheid er uit wordt gehaald en dat er aandacht moet zijn voor fietser en voetganger. Een deel van de gemeenteraad is bezorgd en vraagt, in het kader van haar verantwoordelijkheid als gemeentebestuur, het college nog eens goed naar de situatie te kijken. Het andere deel van de gemeenteraad is van mening dat het advies van de verkeerskundige hierin leidend moet zijn. De vraag aan de wethouder is of hij bereid is het voorstel aan te passen.

  Toezeggingen van het college

  Titel
  stopbord bij kruising Roseboomspoor-Eijerdijk
 8. 9

  Besluit

  Vanuit het college zijn geen mededelingen gedaan.
  vanuit de gemeenteraad wordt gevraagd naar de stand van zaken rondom de casseien nabij de parkeergarage. Wethouder Castelein geeft aan hier op terug te komen.
  Vanuit de gemeenteraad wordt gevraagd naar de stand van zaken rondom de verkeerssituatie nabij de sportvelden. Het college zegt toe hier zo spoedig mogelijk op terug te komen.

  02:54:17 - 02:54:22 - A.G. (André) Borst
  02:54:23 - 02:54:25 - T.B. (Teun) Juk
  02:54:25 - 02:54:50 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:54:51 - 02:54:54 - T.B. (Teun) Juk
  02:54:54 - 02:57:02 - K.D.J. (Koen) Castelein
  02:57:02 - 02:57:04 - T.B. (Teun) Juk
  02:57:04 - 02:58:32 - K.D.J. (Koen) Castelein
  02:58:32 - 02:58:35 - G.J.T. (Gina) Guldenaar
  02:58:35 - 02:58:47 - T.B. (Teun) Juk
  02:58:47 - 02:58:59 - O. (Okyay) Örgüt
  02:58:59 - 02:59:21 - T.B. (Teun) Juk
 9. 10

  Besluit

  Vanuit de gemeenteraad wordt de situatie rondom de verharding van het Rozenboomspoor onder de aandacht gebracht. Afgelopen vrijdag bleek dat hier door de aannemer een aanvang mee was genomen zonder dat de aanwonenden hier over waren ingelicht. De werkzaamheden zijn vervolgens diezelfde dag nog stilgelegd door de gemeente.

  Toezeggingen van het college

  Titel
  situatie fietspad Rozeboomspoor
  02:59:09 - 02:59:21 - T.B. (Teun) Juk
  02:59:22 - 03:01:58 - O. (Okyay) Örgüt
  03:01:58 - 03:02:07 - T.B. (Teun) Juk
  03:02:07 - 03:03:51 - K.D.J. (Koen) Castelein
  03:03:53 - 03:04:10 - T.B. (Teun) Juk
 10. 11

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur.

  03:03:59 - 03:04:10 - T.B. (Teun) Juk