Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie I Ruimte & Duurzaamheid

maandag 27 maart 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
T.B. Juk
Toelichting

Hierbij nodigen wij u uit voor een vergadering van de raadscommissie Ruimte & Duurzaamheid op maandagavond 27 maart 2023 om 20.00 uur.
De vergadering is live te volgen via RTV Hattem of via onze website:https://channel.royalcast.com/landingpage/hattem/20230327_1/

Agendapunten

 1. 1
  Opening Brede commissie
 2. 2

  Op 7 november 2022 heeft de Raad de programmabegroting 2023 vastgesteld. Het college heeft in de programmabegroting aangegeven dat er in maart 2023 een voorstel aan de raad gedaan wordt om de begroting te wijzigen door daarin een aantal onderwerpen uit het bestuursakkoord op te nemen, die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet van een benodigd budget konden worden voorzien, maar waarvan wel duidelijk was dat de ambitie bestaat om in 2023 uitvoering te geven aan die onderwerpen. Daartoe is toen een stelpost in de begroting opgenomen.
  De raad wordt verzocht om:

  1. de programmabegroting 2023 te wijzigen door de volgende onderwerpen en bedragen daarin te verwerken:
   a. Woningmarkt; ruimer en diverser en betaalbaar aanbod van woningen voor huidige en toekomstige inwoners: 40.000,- euro;
   b. Iedereen kan oud worden in Hattem - Mentale gezondheid verbeteren, deelnemen maatschappelijk leven: 350 uren en 25.000,- euro;
   c. Vrijwilligers: 25.000,-;
   d. Afgebakende zondagsopenstelling: 150 uren en 30.000,- euro;
   e. Samenwerking met de Sportkoepel intensiveren, 40 uren en 4.000,- euro;
   f. Kleurrijk en Jezelf zijn: 400 uren en 15.000,- euro;
   g. Procesvoorstel Green Deal Hattem 100.000,- euro;
   h. Opdracht toekomstvisie gymzalen 25.000,- euro;
   i. Subsidieregeling aanjaagbudget Hanzejaar 2023 30.000,- euro.
  2. de totale financiƫle consequenties die voor 2023 een bedrag van 388.000,- euro zijn, ten laste te brengen van:
   a. de stelpost nieuw beleid voor 222.000,- euro;
   b. voor 25.000,- euro (voor 1.b.) te dekken uit de algemene reserve in relatie tot de budgetoverheveling 2022;
   c. voor 100.000,- euro te dekken vanuit de nog aan te vragen subsidie Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) ; en
   d. voor het onderwerp afgebakende zondagsopenstelling 45.000,- euro ten laste te brengen van de algemene reserve;
   e. in de najaarsnota te rapporteren over de daadwerkelijke besteding van deze middelen; en
   f. de structurele budgettaire gevolgen te verwerken in de voorjaarsnota 2023;
  3. kennis te nemen van de onderwerpen die separaat van een budgetvoorstel zullen worden voorzien, namelijk het stadhuis en IKC 2, en het naar vermogen inzetten bij opvang van vluchtelingen en statushouders (flexwoningen);
  4. kennis te nemen van de ambities uit het bestuursakkoord die in 2023 opgepakt worden binnen de bestaande budgetten:
   a. Hattems model voor preventie en zorg;
   b. Leven lang wonen in Hattem
   c. Nieuwe tarieven toeristenbelasting
   d. Verscheidene andere onderwerpen;
  5. kennis te nemen van de indicatieve planning voor de uitwerking van de andere ambities uit het bestuursakkoord.
 3. 3
  Afsluiting brede commissie, de commissies gaan uiteen
 4. 4
  Opening commissie Ruimte & Duurzaamheid
 5. 5
  Vaststelling van de agenda en mededelingen
 6. 6

 7. 7

  Door middel van een oplegnotitie kunnen raadsleden een onderwerp ter bespreking laten agenderen.

 8. 9
  Voortgang afhandeling vragen en toezeggingen
 9. 10
  Mededelingen van en vragen aan het college
 10. 11
  Sluiting