Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie I Ruimte & Duurzaamheid

Extra raadscommissie

woensdag 22 februari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J. (Jaap) van Tiel
Toelichting

Hierbij nodigen wij u uit voor een vergadering van de raadscommissie Ruimte & Duurzaamheid op maandagavond 22 februari 2022 om 20.00 uur.
De vergadering is live te volgen via RTV Hattem of via onze website: https://channel.royalcast.com/landingpage/hattem/20230222\_1/

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening commissie Ruimte & Duurzaamheid
 2. 2
  Vaststelling van de agenda en mededelingen
 3. 3

  Bij dit agendapunt worden aan de raadscommissie de eerste contouren van het Woonprogramma gepresenteerd. Het concept woonprogramma wordt ter bespreking geagendeerd op de agenda van de raadscommissie op 27 maart.

 4. 4

  De raadsfracties van VVD, HattemCentraal, fractie Borst en CDA willen van de andere raadsfracties weten hoe zij tegen een mogelijke zondagsopenstelling aankijken en de in het bestuursakkoord genoemde procedure. De door de HAVO aangedragen vragen en voorstellen kunnen dan ook worden behandeld. Doel is om te komen tot een eerste reactie vanuit de gemeenteraad richting het College over dit gevoelige onderwerp, zodat mogelijke vraagpunten en dilemma’s mee kunnen worden genomen in het nog in te plannen aangekondigde onderzoek naar de zondagsopenstelling.

 5. 5

  De raadsfracties van het CDA en HattemCentraal willen graag met de andere raadsfracties in gesprek over een openbaar toilet in Hattem. Hattem wil een gastvrije en toegankelijke gemeente zijn. Openbare toiletten zijn daarbij een
  basisvoorziening.
  Het collegevoorstel is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Het CDA en HattemCentraal vragen zich echter af of hiermee het probleem structureel en goed is oplost, of dat er nog andere aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

 6. 6
  Sluiting