Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie II Samenleving & Bestuur

maandag 11 december 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
A.S. (Arend) Palland
Toelichting

Hierbij nodigen wij u uit voor een vergadering van de raadscommissie Samenleving & Bestuur op maandagavond 11 december om 20.00 uur. Publiek is van harte welkom om plaats te nemen in de zaal.
De vergadering is live te volgen via RTV Hattem en via deze link: https://channel.royalcast.com/landingpage/hattem/20231211_1/

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening commissie Samenleving & Bestuur
 2. 2
  Vaststelling van de agenda en mededelingen
 3. 3

 4. 4

  Bijlagen

 5. 5

  Op 1 januari 2023 is de Wet versterking decentrale rekenkamers in werking getreden met een overgangstermijn van een jaar. Dit betekent dat alle gemeenten uiterlijk 1 januari 2024 een onafhankelijke rekenkamer moeten hebben. Een rekenkamerfunctie of een rekenkamercommissie is niet meer mogelijk. De huidige rekenkamercommissies van de gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten werken momenteel samen door middel van een zogeheten personele unie, bestaande uit een externe voorzitter en twee externe leden.
  De raad wordt verzocht om:
  1. De Verordening gemeentelijke rekenkamer Hattem 2024 vast te stellen. 
  2. De vaste vergadervergoeding voor de voorzitter en de leden van de rekenkamer vast te stellen. 
  3. De voorzitter en twee leden van de gemeentelijke rekenkamer te benoemen. 
  4. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst rekenkamer.

 6. 6

  De VV Hattem heeft op 18 november 2023 een aanvraag ingediend voor een geldlening op grond van de Beleidsnotitie verstrekking geldleningen sportverenigingen (verder: beleidsnotitie). De aanvraag is ingediend ten behoeve van de vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld. Gezien de economische levensduur van de toplaag heeft VV Hattem een lening gevraagd met een looptijd van 10 jaar. Op 28 november jl. heeft het college het principebesluit genomen dat zij voornemens zijn om VV Hattem een lening toe te kennen van € 100.000 onder voorwaarde dat: De raad gehoord wordt over dit voornemen alvorens een definitief besluit genomen kan worden. In hetzelfde besluit heeft het college ook besloten om aan de raad voor te stellen om VV Hattem goed te keuren als partij om een geldlening aan te verstrekken.
  De raad wordt verzocht om:
   1. Voetbalvereniging Hattem goed te keuren als partij om een geldlening aan te verstrekken conform artikel 15 lid 3 van de Financiële verordening gemeente Hattem 2019; 
  2. Geen wensen of bedenkingen aan het college mee te geven op het voorgenomen besluit om aan Voetbalvereniging Hattem een geldlening ter hoogte van €100.000 te verstrekken

  Toezeggingen van het college

  Titel
  Geldlening VV Hattem - Mee te nemen punten in evaluatie beleidsnotitie sportagenda
 7. 7

  Voor een goede uitvoering van de gemeentelijke taken is het noodzakelijk dat de gemeente beschikt over een APV die aansluit bij de landelijke wet- en regelgeving en de lokale situatie.


  De raad wordt verzocht om:
  De verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Hattem 2021 vast te stellen

 8. 8

  Met het vaststellen van de begroting 2024 door uw raad op 6 november 2023 zijn de uitgangspunten bekend om de tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen voor het jaar 2024 te laten vaststellen. Om deze verschillende tarieven te effectueren dienen de betreffende gemeentelijke belastingverordeningen van 2023 te worden ingetrokken en vervolgens te worden bepaald voor belastingjaar 2024. De wijzigingen van de tarieven zijn in de nieuwe verordeningen verwerkt.


  De raad wordt verzocht om:
  De Legesverordening 2024 en de verordeningen Onroerende-zaakbelastingen 2024, Reinigingsrechten 2024, Rioolheffing 2024, Begrafenisrechten 2024, , Precariobelasting 2024, Toeristenbelasting 2024, Watertoeristenbelasting 2024, Woonforensenbelasting 2024 en Reclamebelasting 2024 vast te stellen.

  Bijlagen

  Toezeggingen van het college

  Titel
  Belastingverordeningen - evaluatie in derde kwartaal van 2024
  Belastingverordeningen - Tarieven buurgemeenten
 9. 9
  Voortgang afhandeling vragen en toezeggingen
 10. 10
  Mededelingen van en vragen aan het college
 11. 11
  Sluiting