Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie II Samenleving & Bestuur

maandag 20 februari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
A.S. Palland
Toelichting

Hierbij nodigen wij u uit voor een vergadering van de raadscommissies Samenleving en Bestuur op maandagavond 20 februari 2023 om 20.00 uur. Publiek is van harte welkom om plaats te nemen in de zaal.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.59 uur.

 2. 2

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld en er zijn geen mededelingen gedaan.

 3. 3

  Besluit

  De besluitenlijst van 28 november 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. 4

  Besluit

  De heren Kaasjager (architectenbureau De Twee Snoeken) en Van Beek (projectmanager) geven een presentaties over 4 scenario's voor wat betreft de renovatie/verbetering van de huisvesting.

 5. 5

  In de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hattem 2022 zijn in bijlage 1 ‘Kostprijzen, eigen bijdragen en tegemoetkomingen Wmo’ de tarieven opgenomen van onder andere de formele en informele persoonsgebonden budgetten (PGB) en de ritbijdrage voor het vraagafhankelijk vervoer.
  De tarieven voor een informeel PGB zijn gebaseerd op de landelijke regeling Langdurige zorg. De hoogte van de reizigerstarieven voor het vraagafhankelijk vervoer vloeien voort uit afspraken zoals vastgelegd in de regionale overeenkomst. Deze tarieven wijzigen per 2023.
  In de Verordening maatschappelijke ondersteuning is in de artikelen de werkwijze voor het vaststellen van de tarieven opgenomen. De werkwijze wijzigt niet, alleen de hoogte van de bedragen zoals opgenomen in de bijlage wijzigen. Daarom is het voorstel om de bijlage van de verordening te wijzigen op deze onderdelen, niet voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein.


  De raad wordt verzocht:
  De 1e wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning 2022 vast te stellen.

  Besluit

  Dit voorstel gaat als hamerstuk door naar de raad van 13 maart 2023.

 6. 6

  De VNOG heeft op 15 december 2022 de Kadernota 2024-2027 verzonden aan de deelnemende gemeenten.
  De kadernota 2024-2027 wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. In 2022 heeft de gemeenteraad ingesteld met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling VNOG. De VNOG geeft nu per brief aan dat dit proces is afgerond.


  De raad wordt verzocht:
  1. Kennis te nemen van de Kadernota 2024-2027 VNOG
  2. Kennis te nemen van de brief begrotingswijziging demarcatie

  Besluit

  Dit voorstel gaat als hamerstuk door naar de raad van 13 maart 2023.

  Toezeggingen van het college

  Titel
  Nadere toelichting op afschrijvingen in Kadernota VNOG 2024-2027
 7. 7

  Besluit

  • Naar aanleiding van de brief van de WOZ worden er een aantal vragen gesteld door D66 en HattemCentraal. Zij leveren deze vragen schriftelijk aan voor beantwoording door het college.
  • Tevens worden er vragen gesteld over de overlast door jongeren op het Tinneplein. De burgemeester geeft aan welke maatregelen en worden genomen en benadrukt dat het belangrijk is dat bewoners dit (blijven) melden bij de politie.

  Dit voorstel gaat als hamerstuk door naar de raad van 13 maart 2023.

 8. 8

  Besluit

  Bij dit agendapunt zijn geen opmerkingen gemaakt.

 9. 9

  Besluit

  Het CDA vraagt naar de stand van zaken omtrent de opvang van Oekraïners in Hattem. De burgemeester geeft een korte toelichting en geeft aan dat de status van opvang redelijk stabiel is in Hattem.

 10. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.44 uur.