Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie II Samenleving & Bestuur

maandag 9 oktober 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
G. Guldenaar
Toelichting

Hierbij nodigen wij u uit voor een vergadering van de raadscommissies Samenleving & Bestuur op maandagavond 9 oktober om 20.00 uur. Publiek is van harte welkom om plaats te nemen in de zaal. Een geluidsopname van de vergadering is na twee werkdagen op te vragen bij de griffie.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening commissie Samenleving & Bestuur
 2. 2
  Vaststelling van de agenda en mededelingen
 3. 3

 4. 4

  Toezeggingen van het college

  Titel
  Communicatie met inwoners over taakstelling
  Schriftelijk contact opnemen met de VNG over tekorten
 5. 5

  Sinds de oprichting van regionale omgevingsdiensten in 2012/2013 werken de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (hierna: ODNV) en Omgevingsdienst Veluwe IJssel (hierna: OVIJ) samen. Over deze samenwerking is aan de hand van een onderzoeksrapport bestuurlijk geconcludeerd dat er voldoende reden en draagvlak was om een fusietraject in te gaan. Ondertussen zijn de (in 2009) landelijk gemaakte afspraken op het gebied van milieuvergunningverlening, toezicht en handhaving tegen het licht gehouden door de Commissie van Aartsen. Een kritisch rapport leidde tot een landelijk verbetertraject; het Interbestuurlijk Programma Versterking stelsel Vergunningen Toezicht en Handhaving (hierna: IBP). Deze ontwikkeling heeft beide omgevingsdiensten gesterkt in de eigen ambitie om te willen fuseren.


  De raad wordt verzocht om:
  1. Het college toestemming te verlenen de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe aan te gaan 2. De huidige Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe op te heffen met ingangsdatum 1 januari 2024.

 6. 8
  Voortgang afhandeling vragen en toezeggingen
 7. 9
  Mededelingen van en vragen aan het college
 8. 10
  Sluiting