Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie II Samenleving & Bestuur

maandag 11 september 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
A.S. Palland
Toelichting

Hierbij nodigen wij u uit voor een vergadering van de raadscommissies Samenleving & Bestuur op maandagavond 11 september om 20.00 uur. Publiek is van harte welkom om plaats te nemen in de zaal. De geluidsopname van de vergadering is 2 werkdagen na de vergadering op te vragen bij de griffie.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening commissie Samenleving & Bestuur
 2. 2
  Vaststelling van de agenda en mededelingen
 3. 3

 4. 4

  De Sportvereniging Hatto-Heim heeft op 6 juni 2023 een aanvraag ingediend voor een geldlening op grond van de Beleidsnotitie verstrekking geldleningen sportverenigingen (verder: beleidsnotitie). De aanvraag is ingediend ten behoeve van de nieuwbouw van kleedkamers. Gezien de economische levensduur van de nieuw te bouwen kleedkamers heeft Sportvereniging Hatto-Heim om een lening gevraagd met een looptijd van 30 jaar.
  De raad wordt verzocht om:
  1. Sportvereniging Hatto-Heim goed te keuren als partij om een geldlening aan te verstrekken conform artikel 15 lid 3 van de Financiële verordening gemeente Hattem 2019;
  2. Geen wensen of bedenkingen aan het college mee te geven op het voorgenomen besluit om aan Sportvereniging Hatto-Heim een geldlening ter hoogte van €250.000 te verstrekken.

  Toezeggingen van het college

  Titel
  beantwoorden gestelde vragen VVD
  clausule onderhoudverplichtingen
  Leningen totaaloverzicht
 5. 6
  Voortgang afhandeling vragen en toezeggingen
 6. 7
  Mededelingen van en vragen aan het college
 7. 8
  Sluiting