Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie II Samenleving & Bestuur

maandag 13 november 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
A.S. Palland
Toelichting

Hierbij nodigen wij u uit voor een vergadering van de raadscommissies Samenleving & Bestuur op maandagavond 13 november om 20.00 uur. Publiek is van harte welkom om plaats te nemen in de zaal.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.59 uur.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. 4

  Besluit

  De heer Juurlink, bestuurder van Het Baken, licht aan de hand van een presentatie de plannen voor een 24-uurs zorgpunt toe. Karin Leferink van IJsselheem en Frank Kodde van Driezorg vullen aan.

 5. 5

  Hierbij de presentatie ‘Toekomstvisie gemeentelijke gymzalen’ voor de commissievergadering Samenleving & Bestuur van a.s. maandag 13 november.


  Het doel van de presentatie is om de raad mee te nemen in het proces van het onderzoek en de uitkomsten van dit proces te delen. Daarnaast willen we de raad vragen om wensen en bedenkingen kenbaar te maken zodat deze meegenomen kunnen worden in de afronding van het rapport.

  Besluit

  Nienke Wolter van bureau Draaijer licht aan de hand van de presentatie de mogelijke scenario's omtrent gymzalen in Hattem toe. De commissie geeft nog mee om de scenario's ook te bespreken met de gebruikers. Daarna komt het onderwerp en het rapport terug in de commissie met een mogelijke scenariokeuze.

 6. 6

  Gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Overwegende dat de verordening maatschappelijke ondersteuning Hattem 2022 geactualiseerd moet worden onder andere aan de hand van nieuwe jurisprudentie; 
  De raad wordt verzocht om:
   De verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hattem 2024 vast te stellen en in werking te laten treden op 1 januari 2024, onder intrekking van de Verordening Wmo gemeente Hattem 2022.

  Besluit

  Dit agendapunt gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 27 november 2023.

 7. 7

  Het algemeen bestuur (AB) van de GGD NOG legt de concept bestuursagenda 2023-2027 aan de gemeente raad voor. In de Bestuursagenda formuleert het AB de thema’s op het vlak van publieke gezondheid waarmee gemeenten en GGD NOG de komende vier jaar aan de slag gaan. De conceptBestuurs-agenda is opgesteld aan de hand van input van een bijeenkomst met wethouders en ambtenaren op 26 januari 2023, meerdere gesprekken met wethouders en ambtenaren en de bespreking van het concept in de AB-vergaderingen op 6 april en 6 juli 2023.De raad kan een zienswijze op de concept-Bestuursagenda indienen tot 30 november 2023.


  De raad wordt verzocht om:
  1. Geen zienswijze in te dienen over de Bestuursagenda 2023-2027; 
  2. De conceptbrief te versturen aan de GGD NOG

  Besluit

  Een aantal bijlagen is laat aangeleverd bij de griffie en de raad, waardoor de raad zich hier niet goed heeft kunnen voorbereiden. Dit agendapunt gaat daarom als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 27 november 2023.

 8. 9

  Besluit

  Geen punten.

 9. 10

  Besluit

  De heer Van Tiel vraagt de gemeente om minder afkortingen te gebruiken om stukken beter leesbaar te maken, vooral voor inwoners.

 10. 11

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.