Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie II Samenleving & Bestuur

maandag 20 november 2023

19:30 - 21:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G. Guldenaar
Toelichting

Hierbij nodigen wij u uit voor een vergadering van de raadscommissies Samenleving & Bestuur op maandagavond 20 november om 19.30 uur. Publiek is van harte welkom om plaats te nemen in de zaal.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening commissie Samenleving & Bestuur
 2. 2
  Vaststelling van de agenda en mededelingen
 3. 3

  Het doel van de vergadering is om een helder beeld te krijgen of er categorieën van vergunningen zijn waarbij de raad wil discussiëren over de hoogte van op te leggen leges zoals die ten gevolge van de Omgevingswet zijn voorgesteld. Daarbij kan het gaan om een vrijstelling van leges of een lagere kostendekkendheid bij bepaalde vergunningen. Ook kan de discussie gaan over de wijze van toerekening om tot een 100% kostendekkendheid over het geheel van leges te komen.
  Om leges te kunnen opleggen moet over de hoogte ervan voor de jaarwisseling zijn besloten door de raad. Het raadsvoorstel om tarieven vast te stellen is nog niet gereed en komt na de collegevergadering van 21 november 2023 beschikbaar.
  Het is mogelijk om vastgestelde legestarieven gedurende het uitvoeringsjaar te verlagen; tarieven verhogen mag niet. Verlaging van tarieven zorgt wel voor lagere inkomsten, waardoor de Algemene Reserve moet worden aangesproken als een een tekort ontstaat.


  Aan het einde van de vergadering wil de voorzitter concluderen of rechtstreeks in de raadsvergadering van december over de legesverordening kan worden besloten.
  Om in het begin van 2024 een vervolg-raadsvoorstel te kunnen voorleggen om bepaalde legestarieven nog naar beneden bij te kunnen stellen moet duidelijk zijn aan welke categorieën van tarieven hierbij door de raad wordt gedacht.
  Wanneer een nadere bespreking in commissieverband van in 2024 te hanteren legestarieven voorafgaand aan het nemen van het raadbesluit wenselijk is dient een extra commissievergadering te worden ingelast.

 4. 4

  Het doel van de vergadering is om kennis te nemen van voor te stellen wijzigingen in de APV. De APV dient namelijk voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet te worden geactualiseerd, zodat begrippen en verwijzingen in de APV overeen komen met de Omgevingswet.
  Tegelijk met deze wijzigingen wordt Afdeling 3 “Het bewaren van houtopstanden" van Hoofdstuk 4 van de APV herzien. Voorgesteld wordt de algemene kapvergunningsplicht voor bomen opnieuw op te nemen met een verzwaard regime voor bomen die op de Bomenlijst staan.
  Tot slot worden bepalingen verwijderd die door de Hoge Raad onverbindend zijn verklaard en worden enkele redactionele aanpassingen gedaan die inhoudelijk geen gevolgen hebben.
  Het raadsvoorstel om deze aanpassingen in de APV door te voeren is nog niet gereed en komt na de collegevergadering van 28 november 2023 beschikbaar.


  Aan het einde van de vergadering wil de voorzitter concluderen of nadere bespreking van de APV wijziging in commissieverband wenselijk is of dat in de raadsvergadering van december rechtstreeks over een dergelijk voorstel kan worden besloten.
  Als er behoefte is aan bespreking in commissievergadering, dient een extra vergadering te worden ingelast.

 5. 5
  Sluiting